07.04.2023 | 1 min branja | Novice

Prilagoditev cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Obveščamo vas, da Generali zavarovalnica s 1. majem 2023 zvišuje premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ). Nova osnovna mesečna premija bo od 1. maja 2023 dalje znašala 44,89 €. 
 
Glavni razlogi za prilagoditev premije so neugodni trendi na področju zdravstvenih storitev, na katere zavarovalnica nima vpliva, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinska inflacija) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu. 
 
Celotna informacija, s pojasnili glede povišanja cene, je dostopna v sporočilu za javnost.