Informacija o zavarovanjih G24

V skladu z evropsko Direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov – Insurance Distribution Directive (IDD) vam na tej strani predstavljamo dokumente z informacijami o zavarovanjih G24, ki so del ponudbe zavarovalnice GENERALI d.d. Dokumenti niso tržno gradivo. Njihova oblika in vsebina je standardizirana, zato da vam pred odločitvijo o sklenitvi zavarovalne pogodbe omogoči lažjo primerjavo in seznanitev z glavnimi značilnostmi zavarovanj.