Zavarovanje G24 Odpoved turističnega potovanja

Zavarovanje odpoved turističnega potovanja poskrbi, da ste finančno zaščiteni, če zaradi nenadnega in neprijetnega dogodka ne boste mogli odpotovati na že plačano potovanje ali dopust.

SKLENITE ONLINE

Kaj lahko zavarujem?

Zavarujete lahko nakup potovanja oziroma stroške, ki ste jih imeli zato, ker bi lahko  odpovedali potovanje ali dopust zaradi nepredvidenega dogodka. Mednje sodijo že kupljeno oz. rezervirano potovanje (letalska karta, najem apartmaja, najem avtomobila,…) ali stroški, ki bi jih bili  dolžni poravnati organizatorju potovanja in so nastali kot posledica vaše odpovedi potovanja. Seštevek vseh zavarovanih stroškov potovanja  je hkrati zavarovalna vsota, ki bo zapisana na polici zavarovanja. 

Organizatorji potovanja so:

 • turistične agencije,
 • letalske družbe,
 • ladijske družbe,
 • hoteli in ponudniki apartmajev ter sobodajalci,
 • organizatorji prireditev, tekem, koncertov, najemodajalci vozil ipd.

Preverite, katere storitve lahko zavarujete in katere so izključene.

Zavarujete lahko stroške:

 • aranžmaja pri turistični agenciji;
 • aranžmaja v hotelu, apartmaju ali drugačni nastanitvi;
 • vozovnice za prevoz - letalske, železniške, ladijske, itd.;
 • najem vozila – avta, motornega kolesa, kolesa z motorjem, kolesa, e-kolesa, skiroja ali e-skiroja;
 • vstopnice za - muzeje, koncerte, galerije, športne in kulturne dogodke;
 • stroški izletov, ekskurzij in tečajev.

Ni mogoče zavarovati:

 • sezonske smučarske karte, abonmaja;
 • ko ne gre za zasebna potovanja (službena potovanja);
 • je razlog za odpoved potovanja ob sklenitvi zavarovanja že obstajal, bil pričakovan ali ste zanj vedeli;
 • najem prevoznih sredstev: plovilo, avtodom;
 • epidemija in pandemija.

Kaj krije zavarovanje G24 Odpoved potovanja?

Oglejte si video in spoznajte vse prednosti zavarovanja G24 Odpoved potovanja: 

 • Predstavimo vse o zavarovanju,
 • kako ga sklenete prek spleta in
 • kako uveljavljate zahtevek za odškodnino, če pride do zavarovalnega primera. 
Spletna sklenitev

Paketa G24 Odpoved turističnega zavarovanja

Izbirate lahko med dvema paketoma zavarovanja glede na vaše potrebe in želje. V preglednici vam predstavljamo kritja za OSNOVNI in RAZŠIRJENI paket zavarovanja. Podrobno o kritjih si lahko ogledate v pogojih zavarovanja

OSNOVNI PAKET RAZŠIRJENI PAKET
Nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja potnika
Nezgodo, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov, ki ne potujejo z vami
Smrt svojcev
Poziv sodnih ali upravnih organov
Nezgoda smrt ali bolezen svojcev/prijateljev, pri katerih bi začasno bivali
Naravne nesreče ali višja sila
Premoženjska škoda na vaši lastnini
Nosečnost in zapleti v nosečnosti
Vključenost v pomoč v izrednih razmerah
Udeležba v prometni nesreči na poti na potovanje
Odpoved poročnega potovanja
Vložitev ločitvenega zahtevka ali prekinitev izven zakonske zveze
Izguba zaposlitve
Sprememba datuma državnega izpita
Odpoved dogodka
Sprejem v novo službo
Pomanjkanje snega v času smučarske sezone
Operativni poseg

Kdaj skleniti zavarovanje odpovedi potovanja?

Najbolje je skleniti zavarovanje takoj po nakupu potovanja (letalske karte, hotelskega aranžmaja, najema avta, apartmaja...).

 • Zavarovanje je možno skleniti najpozneje v roku 3 dni od nakupa/rezervacije potovanja in če je do odhoda na potovanje več kot 3 dni. Če je do predvidenega odhoda na potovanje ali dopust manj kot 3 dni, zavarovanja ni mogoče skleniti.
 • Zavarovanje je mogoče skleniti tudi po preteku 3 dni od nakupa/rezervacije potovanja vendar le, če je do odhoda na potovanje več kot 15 dni. V tem primeru velja OMEJITEV (karenca): prvih 10 dni od začetka zavarovanja sta za vse osebe na polici krita le nepredvidena dogodka nezgoda ali smrt. Po preteku 10 dni od začetka zavarovanja pa je kritje ponovno vezano na vse nepredvidene dogodke, vključene v izbranem paketu.

Skrbno shranite vse račune nakupa potovanja, ki ste jih zavarovali, saj jih boste potrebovali v primeru neljubega dogodka.

Sklenite online

Ocena izkušnje G24

Zavarovanje G24 Odpoved potovanja

Kakšen je postopek, ko se zgodi nepredviden dogodek?

Ob nastanku nepredvidenega dogodka morate TAKOJ pisno odpovedati svoje kupljeno ali rezervirano potovanje organizatorju potovanja. Nato v najkrajšem možnem času prijavite dogodek prek e-prijave ter nam dostavite izpolnjen Zahtevek za izplačilo zavarovalnine iz naslova zavarovanja stroška odpovedi turističnega potovanja. Izpolnjen zahtevek s prilogami pošljite na e-naslov otp.si@generali.si.

Vedno si shranite vse pogodbe, originalne račune, potrdila, uradno zdravstveno dokumentacijo, vstopnice in preostala dokazila, saj jih bo potrebno priložiti k zgoraj omenjenemu zahtevku, prav tako tudi pisna dokazila o vzroku odpovedi potovanja

Za zavarovanje odpoved turističnega zavarovanja velja soudeležba, to je znesek, ki ga prispevate sami ob izplačilu škode, in znaša 10% od zavarovalnine. Oglejte si spodnji primer iz prakse.

Izpolnite zahtevek

Dopust v Grčiji - primer iz prakse

Že aprila je družina načrtovala svoj avgustovski dopust v Grčiji. Kupili so letalske karte pri Ryanair za 4 družinske člane, ki so skupaj znašale 1.212 €. Rezervirali so tudi apartma preko Booking.com in zanj bodo odšteli 1.597€.  Rezervirali in že plačali so tudi rent-a-car v višini 545 €. Skupaj torej 3.354 €. Starša je nekoliko skrbelo, da se ne bi ponovila zgodba izpred let, ko na potovanje niso mogli, ker je zbolela mlajša hči. Sedaj je situacija nekoliko drugačna in zaskrbljena sta, da se ne bi pripetilo nenadno poslabšanje dedku ali babici, za katera sicer skrbita. Da ne bi tvegala, sta se odločila za zavarovanje G24 Odpoved turističnega potovanja. Izbrala sta OSNOVNI PAKET, premija zavarovanja je znašala 141,56 €.

Žal se je situacija zakomplicirala nekaj dni pred odhodom, ko je moral dedek urgentno v bolnišnico. Družina ni odšla na dopust, odpovedali so vse rezervacije in nato prijavili zavarovalni primer. Poleg so predložili vse račune in pogodbe o nakupu  potovanja – letalskih kart, apartmaja ter najem avta. Priložili so še zdravniško potrdilo z dedkovo anamnezo in diagnozo, obračun stroškov organizatorja potovanja, obvestilo o povračilu stroškov – »ticket refund notice«, splošne pogoje organizatorja potovanja in letalske družbe ter ostala ustrezna dokazila. V primeru, da organizator obračuna vse stroške v celoti, bi povrnili zavarovalnino v višini 3.018,60€, saj velja 10% soudeležba.

Pogosta vprašanja o zavarovanju G24 Odpoved turističnega potovanja

Zavarovanje je namenjeno vsem do dopolnjenega 75. leta starosti, ki so kupili potovanje oz. turistične storitve. Z ustreznim doplačilom se lahko zavarujejo tudi osebe, starejše od 75 let. Lahko ga sklenete za posamezno osebo, za svojo družino ali za prijatelje.

Družina so osebe, ki so navedene na vaši polici in živijo z vami v skupnem gospodinjstvu ter ste med seboj v ožjem sorodstvenem razmerju: to so lahko vaš partner - zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in vaši otroci, pastorki, rejenci ali posvojenci do 26. leta starosti. V družino sodijo tudi vaši stari starši, ki skupaj z vami potujejo na istem potovanju in ni nujno, da živijo z vami v skupnem gospodinjstvu. Število družinskih članov je lahko največ osem.
Prijatelji so skupina oseb, ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/-i ipd.) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju pod pogojem, da so skupaj navedeni v sami pogodbi o potovanju. Prijatelji so navedeni na polici in jih je lahko največ šest.

Zavarovanje odpovedi turističnega potovanja lahko sklenete najpozneje v roku 3 dni od nakupa potovanja.

 • Če ste apartma v Grčiji rezervirali 5. junija, ga lahko zavarujete do 8. junija. 
 • Če ste kupili potovanje z različnimi stroški (hotel, letalska karta, ipd.), upoštevajte datum najstarejše storitve (kar ste kupili najprej). Sicer lahko posamezne stroške vašega potovanja zavarujete  na ločenih policah.

Zavarovanje lahko sklenete tudi po preteku 3 dni od nakupa/rezervacije potovanja pri organizatorju potovanja, a le če je do odhoda na potovanje več kot 15 dni. V tem primeru vam prvih 10 dni od sklenitve zavarovanja velja le kritje za nezgodo ali smrt za vse osebe na polici(OMEJITEV). nato pa vsa kritja izbranega paketa.  

Višina zavarovalne vsote  je odvisna od vseh stroškov potovanja, ki ste jih zavarovali. Seštevek vseh stroškov je vaša zavarovalna vsota.

Začetek zavarovanja je naslednji dan po datumu sklenitve oz. plačila zavarovanja in poteče z odhodom na potovanje.

Začetek zavarovanja: datum sklenitve + 1 dan ob pogoju, da je premija plačana.

Potek zavarovanja:  datum odhoda na potovanje.

V primeru nepredvidenih dogodkov glede na izbrani paket G24 Odpoved turističnega zavarovanja, lahko zavarujete:

 • Strošek aranžmaja hotelu, apartmaju ...- Booking.com, Airbnb.com in drugi,
 • Strošek aranžmaja pri turistični agenciji,
 • Strošek najem vozila (avto, motor, kolo ..)
 • Strošek vstopnice (prireditev, razstava, koncert, galerijo, športni in kulturni dogodek),
 • Strošek prevoza (letalska, ladijska, železniška, avtobusna .. vozovnica),
 • Strošek dogodka (tečaji, izleti, ekskurzije, seminarjev ...).

Zavarovanje velja za vsa kupljena potovanja in turistične storitve v Sloveniji in v tujini.

Če se vam na poti na potovanje pripeti prometna nesreča, v kateri ste udeleženi, je to krito v razširjenem paketu zavarovanja G24 Odpoved turističnega potovanja. 

Če ste zaradi prometne nesreče zgolj zadržani v zastoju in na letališče zamudite, to ni krito. 

Na polici lahko spremenite svoje osebne podatke, zavarovane osebe, morebitne spremembe datumov in stroškov. O vseh spremembah nas obvestite pisno na e-naslov: info@g24.si.

Soudeležba je znesek, ki ga morate prispevati sami ob izplačilu škode in pri poplačilu zahtevka in znaša 10% od obračunane zavarovalnine. Preostanek škode bomo v skladu z vašo polico izplačali vam.

Zavarovalni primer ne nastane, če:

 • se ugotovi, da ste poskušali namenoma oziroma z goljufijo lažno spremeniti okoliščine, ki vplivajo na obstoj zavarovalnega kritja in višino škode;
 • pride do nepredvidenega dogodka zaradi razlogov na strani organizatorja potovanja, ki je postal insolventen oziroma organizator potovanja zaradi finančnih težav ni zmožen izpolniti kateri koli del svojih obveznosti;
 • organizator potovanja odstopi od pogodbe o potovanju;
 • pisno ne odpoveste potovanja organizatorju potovanja;
 • prijava nepredvidenega dogodka ni dokumentirana na način, kot je navedeno v pogojih. Nepredviden dogodek namreč v tem primeru šteje za nedokazan;
 • je odpoved potovanja posledica dogodka, ki ni naveden v splošnih pogojih;
 • nepredviden dogodek, nastane po pričetku potovanja;
 • gre za povračilo stroškov kakršnih koli taks;
 • je razlog za odpoved potovanja ob sklenitvi vaše police že obstajal ali ste zanj vedeli, razen v primerih, ko ste bili pred sklenitvijo vaše police že vključeni na čakalno listo za operativni poseg;
 • gre za samoplačniške lepotne operacije;
 • je stroške odpovedi potovanja ali spremembe datuma dogodka, dolžan povrniti kdo drug (npr. organizator koncerta);
 • vam je bila v času sklepanja vaše police že odpovedana pogodba o zaposlitvi oziroma ste vedeli ali bi morali vedeti, da vam bo odpovedana v roku 12 mesecev po sklenitvi vaše police, ali pa je bil nad delodajalcem že začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma ste vedeli ali bi morali vedeti, da bo začet tak postopek;
 • gre za prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja;
 • gre za vašo predčasno upokojitev ali upokojitev;
 • gre za povrnitev stroška nakupa sezonskih smučarskih kart, abonmajev in podobnih kart z možnostjo večkratnega koriščenja;
 • ne gre za zasebna potovanja (službene poti ipd.);
 • gre za najem plovila ali avtodoma;
 • gre za priprave in vse postopke v zvezi z zunajtelesno oploditvijo, tudi v primerih, ko ste bili pred sklenitvijo vaše police že vključeni na čakalno listo za oploditev;
 • gre za zdravljenje v zdravilišču;
 • gre za podaljšanje upravičene odsotnosti iz dela;
 • organizatorju potovanja še niste plačali nič.