O nas

Spoznajte nas bolje

Generali G24 je blagovna znamka, ki jo zavarovalnica GENERALI d.d. razvija za svojo spletno prodajo svojih kakovostnih in sodobnih zavarovanj, ki se prilagajajo potrebam in zahtevam strank. Strankam, ki potrebujejo in želijo uporabljati hitre in inovativne spletne rešitve, želimo približati kakovostno ponudbo zavarovanj. Spletna prodajna točka G24 omogoča izključno sklepanje zavarovanj preko spleta, zavarovanja pa so sklenjena s plačano premijo. Strankam smo na voljo preko:

Več

Osebna izkaznica zavarovalnice GENERALI d.d.

GENERALI zavarovalnica d.d. 
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 (0)1 47 57 100
F +386 (0)1 47 57 101

Brezplačna telefonska številka: 080 70 77
E-naslov:  info.si@generali.com

Matična številka: 5186684000
Davčna številka: ID št. za DDV SI88725324
Osnovni kapital: 39.520.347,18 EUR
Število delnic: 2.364.563
Lastniška struktura: Generali CEE Holding B.V. 100 %
Nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana
Podatki o vpisu v sodni register: GENERALI zavarovalnica d.d. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 10981500.

Več