Zavarovanje za psa G24 Kuža

Zavarovanje za psa poskrbi za plačilo stroškov zdravljenja zaradi nezgode in bolezni ter odgovornost iz posesti.

SKLENITE NA SPLETU

Z G24 Kuža vašemu psu zagotovite naslednja kritja:

Kuža Priden

Kuža Priden krije odgovornost za škode, ki jih lahko vaš kuža povzroči tretjim osebam. To so lahko nenadne poškodbe oseb ali uničenje/poškodovanje stvari s strani vašega kužka, zaradi česar tretje osebe proti vam uveljavljajo odškodninski zahtevek.

Kuža Zdravje

Kuža Zdravje krije stroške zdravljenja vašega kužka, ki nastanejo kot posledica bolezni in/ali nezgode. V paketu Mini so kriti le stroški posledice nezgode, v paketih Maksi in Plus pa tudi posledice bolezni (različen obseg kritja).

Kuža Življenje

Kuža Življenje krije primer smrti vašega kužka zaradi bolezni in/ali nezgode oziroma njegovo uspavanje s pomočjo veterinarja, če mu preti neposredna nevarnost smrti zaradi bolezni in/ali nezgode. Ima različen obseg v paketih Mini, Maksi in Plus.

Paketi G24 Kuža

Na voljo so 3 paketi, med katerimi izbirate glede na potrebe in želje ter konkretne situacije. Bodite pozorni na zavarovalne vsote (ZV), ki predstavljajo najvišji znesek izplačil vseh zavarovalnih primerov v zavarovalnem letu. Za zavarovalne primere zaradi nezgode je čakalni rok (karenca) 2 dni od začetka zavarovanja, za primere zaradi bolezni pa 14 dni
 

KRITJA / PAKET MINI MAKSI PLUS
KUŽA PRIDEN - ODGOVORNOST (območje kritja Evropa)  ZV ZV ZV
Poškodovanje oseb in stvari (soudeležba 10% oz. min 250 €) 20.000 €/zav. primer,
2 zav. primera/leto
20.000 €/zav. primer,
2 zav. primera/leto
20.000 €/zav. primer,
2 zav. primera/leto
KUŽA ŽIVLJENJE (območje kritja Slovenija) ZV ZV ZV
OŽJE KRITJE: Smrt zaradi nezgode  500 €
ŠIRŠE KRITJE: Smrt zaradi nezgode ali bolezni  500 € 500 €
KUŽA ZDRAVJE (območje kritja Slovenija)  ZV ZV ZV
OŽJE KRITJE: Zdravljenje zaradi nezgode- izključena ortopedska in rakava obolenja (soudeležba 30%) 1.000 €
ŠIRŠE KRITJE: Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni - izključena ortopedska in rakava obolenja (soudeležba 30%) 1.000 €
NAJŠIRŠE KRITJE: Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni - vključena ortopedska in rakava obolenja (soudeležba 30%) 1.000 €
Premija paketa z davkom za 1. leto 50,04 € 179,40 € 239,04 €
 

SKLENITE PREKO SPLETA

MINI MAKSI PLUS
Kuža Priden
Kuža Življenje NEZGODA
Kuža Življenje
Kuža Zdravje NEZGODA
Kuža Zdravje
Kuža Zdravje PLUS

Ocena izkušnje G24

G24 Kuža

Kaj storiti, ko se vaš kuža poškoduje ali zboli?

  • Ko se vaš kuža poškoduje ali zboli, se posvetujte z veterinarjem ali je potrebno kužka pripeljati na pregled v ambulanto.
  • Nato pri izbranem veterinarju opravite vse potrebno in v celoti poravnate račun za opravljene storitve.
  • Za opravljene veterinarske storitve morate pridobiti račun, ki mora vsebovati naslednje podatke: vaše ime in priimek, ID številko vašega psa, diagnozo, popis opravljene storitve, popis uporabljenega materiala in zdravil ter žig in podpis veterinarja. 
  • Za povračilo stroškov izpolnite prijavo zavarovalnega primera preko e-škod Generali

Prijava zavarovalnega primera

Pogosta vprašanja o zavarovanju G24 Kuža

Zavaruje se lahko pes z rodovnikom, brez rodovnika ali mešanček, ki je čipiran in vpisan v Centralni register psov. Vendar pa pes ne sme biti lovski, reševalni ali poklicni pes, kot je na primer policijski, vojaški ali pes čuvaj črede pašnih živali. Prav tako pes ne sme imeti dodeljenega statusa "nevarnega psa" v Centralnem registru psov Republike Slovenije. 

Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki bi jo povzročil vaš kuža, če se ugotovi, da ob uporabi nagobčnika do te škode ne bi prišlo; ta izključitev velja za pasme: ameriški staffordshire terier, bull terier, pit bull terier, staffordshire bull terier, rotweiler, doberman, bullmastif, kakor tudi križanci med temi ali križanci teh z drugimi pasmami ter za škodo, ki bi jo povzročil vaš kuža, če je zanj v Centralnem registru psov RS dodeljen status »nevarnega psa« (na podlagi odločbe uradnega veterinarja).

Da, krije, vendar v različnem obsegu glede na izbrani paket kritij. Najbogatejši s kritji je Paket PLUS, ki vsebuje kritje Kuža Zdravje PLUS. Z izbiro Paketa PLUS boste imeli za vašega kužka pokrite tudi stroške diagnostičnih storitev in zdravstvenih posegov, vključno z operacijami kužka, ki se nanašajo na hrbtenico, kolenski ali komolčni sklep, kolke ter na obolenje raka.

Paket izberete glede na vaše potrebe in želje. Izbirate lahko med tremi paketi:

  • MINI - obsega kritje Kuža Priden – ODGOVORNOST, Kuža Življenje NEZGODA in Kuža Zdravje NEZGODA.
  • MAKSI - obsega kritje Kuža Priden – ODGOVORNOST, Kuža Življenje (ki velja za nezgodo in bolezen) in Kuža Zdravje (ki velja za nezgodo in bolezen).
  • PLUS – obsega kritje Kuža Priden – ODGOVORNOST, Kuža Življenje (ki velja za nezgodo in bolezen) in Kuža Zdravje Plus (ki velja za nezgodo in bolezen, vključno z diagnostiko in zdravstvenimi posegi vezanimi na ortopedijo, kot so operacije, ki so potrebne zaradi težav s hrbtenico, kolenskimi ali komolčnimi sklepi, kolki ter zaradi rakavega obolenja.

Obnova zavarovanja G24 Kuža poteka tako, da vam 30 dni pred potekom pošljemo e-pošto z obvestilom o poteku vaše police in predlog za obnovo police, ki bo vsebovala enaka kritja kot vaša predhodna polica. Če ste v preteklem zavarovalnem letu uveljavljali kakšen zahtevek za izplačilo škode, se bo premija vaše police v skladu z 10.1 točko splošnih pogojev zavarovanja G24 Kuža povišala. Več o tem, si oglejte v pogojih zavarovanja G24 Kuža. 

Soudeležba je znesek, ki ga morate prispevati sami ob plačilu stroškov veterinarskih storitev in pri odškodninskih zahtevkih tretjih oseb, če jih vaš kuža poškoduje ali poškoduje njihove stvari.

Pri vseh kritjih Kuža Zdravje boste pri vsakem plačilu stroškov zdravljenja, ki so kriti po vaši polici, sami plačali 30% od končnega zneska veterinarske storitve. Preostanek stroškov vam bomo (ob upoštevanju določil vaše police) izplačali mi.

Pri kritju Kuža Priden znaša soudeležba pri poplačilu odškodninskega zahtevka 10% od odškodnine, vendar ne manj kot 250€. Preostanek škode pa izplačamo mi. Oglejte si nekaj konkretnih primerov soudeležbe v Splošnih pogojih pod poglavjem 6.2. 

Mikročip je majhna kapsula velikosti zrna riža, ki vsebuje elektronsko vezje, na katerem je zapisana enkratna in neponovljiva 15-mestna številka. Čip se psu vstavi v kožno gubo (pod kožo) na levi strani vratu. Opravi se s sterilno, malo debelejšo in ostro injekcijsko iglo. Postopek čipiranja je hiter in skoraj brez bolečin, podobno kot cepljenje.

Mikročipiranje mora biti opravljeno pred oddajo psa novemu lastniku oz. najkasneje do tretjega meseca starosti psa. Označitev s čipom se navadno opravi ob prvem cepljenju, lahko tudi ob drugi priložnosti. V primeru, da pes zaradi različnih vzrokov ni čipiran do navedene starosti, se to opravi ob prvem cepljenju. Označevanje z mikročipom opravljajo vsi veterinarji s koncesijo. Dolžnost veterinarja je, da takoj po opravljenem postopku zagotovi vpis in prenos vseh podatkov v Centralni register psov. Mikročipiranje opravljajo tudi vsa zavetišča za živali v primeru, da sprejmejo zapuščenega psa, ki še ni bil označen z mikročipom.

Mikročipiranje je enkraten poseg, saj se praviloma opravi le enkrat – čip ostane v živali vse življenje.