G24 Študent

Nezgodno zavarovanje mladih do 26. leta

Sklenite online

Brez skrbi vedno in povsod, saj nesreča nikoli ne počiva

Študenti se radi potepajo, raziskujejo svet in sodelujejo v raznoraznih aktivnostih, ki so lahko tudi nevarne, zato je dobro poskrbeti za nezgodno zavarovanje še preden se pripeti kakšna nezgoda. Z zavarovanjem G24 Študent zagotovite študentom hiter dostop do zdravljenja v okviru kritja in operacij, dnevnega nadomestila in zavarovalnine v primeru nastanka trajne invalidnosti

 

Sklenite zavarovanje

Ocena izkušnje G24

Nezgodno zavarovanje mladih

Kritja G24 Študent

Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Organiziramo ter plačamo stroške storitev specialističnega pregleda, enostavnih diagnostičnih preiskav, enostavnih ambulantnih posegov in diagnostičnih preiskav.

Načrt zdravljenja

Organiziramo in plačamo stroške svetovanja pooblaščenega zdravnika zavarovalnice o nadaljnjem zdravljenju poškodbe po zdravljenju nezgode v bolnišnici.

Drugo mnenje zaradi nezgode in bolezni

Organiziramo in plačamo strokovno mnenje mednarodno priznanih strokovnjakov medicinske in drugih strok glede na diagnozo ter priporočeno zdravljenje zavarovanca.

Izplačilo za trajno invalidnost po progresivni lestvici

Za vsak odstotek invalidnosti višji od 50 %, izplačamo 4-kratni odstotek zneska, ki je osnova za izračun zavarovalnine. Po progresivni lestvici to lahko znese do 187.500 €. 

Mesečna nezgodna renta pri 50-odstotni (ali višji) invalidnosti

Pri težji invalidnosti zaradi nezgode upravičenec prejema rento 36 mesecev zapored.

Zlomi, izpahi in opekline

Če otrok zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino nad 5 %, upravičenec prejme izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela že v času zdravljenja poškodbe.

Operacije

Zavarovalnica plača stroške več kot 400 vrst operacij, ki so opravljene zaradi nezgode, kot enkratno nadomestilo v višini dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela.

Dnevno nadomestilo

Zaradi nezgode prejmete dnevno nadomestilo, ko je šolar prehodno nesposoben za šolsko ali študijsko delo in je zaradi tega odsoten šole. 

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Za zdravljenje v bolnišnici prejemate denarno nadomestilo do 365 nočitev na nezgodo.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Če je potrebno zdravljenje otroka v zdravilišču, prejmete nadomestilo do 30 nočitev na nezgodo.

Paketi zavarovanja G24 Študent

 

Pri izbiri paketa nezgodnega zavarovanja G24 Študent naj ne bo edino merilo samo cena. Bodite pozorni tudi na višino zavarovalne vsote v primeru trajne invalidnosti.

Ali ste vedeli, da bi v primeru težke invalidnosti za prilagoditev življenjskih razmer potrebovali kar 74.000 EUR? (vir: www.zps.si).

PAKET A B C D E F

Izplačilo pri 100 % invalidnosti*

32.500 75.000 100.000 187.500 100.000 125.000

Invalidnost s progresijo (vsak % nad 50 % šteje 4-krat)

13.000 30.000 40.000 75.000 40.000 50.000
Mesečno izplačilo 100 150 200 300 200 200
Dnevno nadomestilo - - - 3 - 4

Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

- 8 8 10 8 10

Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje

5 5 10 12 10 12

Zlomi, izpahi, opekline (do)

300 500 750 1000 750 750

Operacije (do)

500 1500 1000 1000 1000 1000
Nezgodni specialisti - - - - 1000 1000
Načrt zdravljenja - - - - vključen vključen
Letna premija 16,11 36,23 46,23 88,92 68,13 90,4

Letna premja za sklenitev prek spleta**

14,5 32,6 41,61 80,02 61,32 81,36

Letna premija za registrirane športnike (nad 15 let)

23,05 51,81 66,11 127,15 97,43 129,26

Letna premija za registrirane športnike (nad 15 let) za sklenitev prek spleta**

20,75 46,62 59,5 114,43 87,68 116,33

Vsi zneski v tabeli so v evrih (€). Letne premije vključujejo 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov. Popusti se med seboj izključujejo. Podrobnosti kritij določajo Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta. * Primer izplačila po kritju »Izplačilo za invalidnost po progresivni lestvici«. Zavarovalnina za 100-odstotno invalidnost se izplača tako, da se v primeru 100-odstotne invalidnosti izplača 250 % izbrane zavarovalne vsote. Progresija namreč pomeni, da za vsak odstotek invalidnosti, višji od 50 %, zavarovalnica izplača 4-kratnik zavarovalne vsote: 4 × 50 % invalidnosti = 250 %). ** 10 % popusta za sklenitev zavarovanja prek spleta.

 

IZRAČUNAJTE CENO G24 ŠTUDENT

 

Pri sklenitvi zavarovanja G24 Študent lahko tudi prihranite

10 % spletni popust

Za sklenitev preko spleta vam obračunamo 10 % popusta.

Pogosta vprašanja o zavarovanju G24 Študent

Da, nezgodno zavarovanje mladih do 26. leta velja 24 ur na dan ne glede na to, kdaj in kje se pripeti nezgoda. Zavarovanje velja tudi v prostem času in v tujini.

Pokličite Asistenco zdravje na brezplačno telefonsko številko 080 81 10. Pomagali vam bomo pri prijavi nezgode in uveljavljanju kritij za zavarovanje G24 Študent.

  • Za uveljavljanje specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav potrebujete samo napotnico zdravnika za specialistični pregled, diagnostično preiskavo ali drugo zdravstveno storitev,
  • za organizacijo načrta zdravljenja zaradi nezgode potrebujete dokazilo o hospitalizaciji zaradi nezgode,
  • za pridobitev drugega mnenja nam posredujte vlogo.

Asistenca zdravje vam izda predhodno odobritev s točnim datumom želene storitve ter organizira pripravo načrta zdravljenja in drugega mnenja.

Po operaciji, zlomu, izpahu, opeklinah, po bolnišničnem ali zdraviliškem zdravljenju vam zavarovalnino izplačamo v 14 dneh po predložitvi popolne dokumentacije.

Da, dnevno nadomestilo zaradi nezgode izplačamo tudi, če študent obiskuje fakulteto in ima mavec, šive ali mora na prevezovanje v zdravstveni dom.
Dnevno nadomestilo izplačamo do največ 230 dni za posamezno nezgodo.

Nezgodo je potrebno ne glede na to, kje se zgodi, v 30 dneh po nesrečnem dogodku prijaviti zavarovalnici in predložiti potrebno dokumentacijo.
Za obravnavo primera potrebujete samo medicinsko dokumentacijo o poškodbi. E-prijavo škode lahko opravite enostavno preko spleta ali nas pokličete na 080 24 07, da vam pri tem pomagamo.

Če se mladostnik tako hudo poškoduje, da zaradi nezgode utrpi trajne posledice, izplačamo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti, ki je določen v tabeli invalidnosti (najdete jo v splošnih pogojih).

Pri invalidnosti, ki presega 50 %, se zavarovalnina obračuna po progresivni lestvici, kar pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek zneska (izbrane zavarovalne vsote), ki je osnova za izračun zavarovalnine.

Primer izplačila pri 100-odstotni invalidnosti:
Če je ocenjena 100-odstotna invalidnost, se pri izbrani zavarovalni vsoti 75.000 EUR izplača: 50 % + (4 × 50 %) = 250 % × 75.000 EUR = 187.000 EUR zavarovalnine.

Da, za športne poškodbe do dopolnjenega 15. leta se zavarovalnina izplača v celoti. Od dopolnjenega 15. leta dalje se pri športih, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati), če pri premiji ni obračunano doplačilo za športnike. Zato priporočamo, da športnikom starejšim od 15 let, zagotovite popolno kritje z doplačilom za določene športe.

Zavarovanje krije izgubo zobne krone stalnega zdravega (brez plomb ali zdravljenega) zoba. 

Zavarovanje G24 Študent lahko vključuje tudi kritje za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode. Takšno kritje (Izguba življenja zaradi nezgode) je možno posebej dogovoriti za zavarovance nad 14. letom starosti. Če želite to kritje, nam pišite na info@g24.si.