Pravno obvestilo

Pisno obvestilo zavarovalcu

G24 je blagovna znamka in spletna prodajna točka GENERALI zavarovalnice d.d.,Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, ID št. za DDV: SI88725324; matična številka 5186684. Zavarovanja G24 se sklepajo izključno preko interneta s plačilom premije, sklenjena pa so pri GENERALI d.d. Vse komunikacije v povezavi z blagovno znamko G24 izvaja GENERALI d.d.

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Pri distribuciji zavarovalnih produktov zavarovalnica ne zagotavlja svetovanja po 7b. členu ZZavar-1 glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja. Zavarovalnica v ponudbi trenutno nima produktov, ki bi upoštevali ESG dejavnike. Gre za dejavnike okoljske in socialne narave ter v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in proti podkupovanju. Zavarovalci, ki imajo ESG preference, lahko zavarovanje vseeno sklenejo, če tako želijo. 

Pritožbe se naslovijo na sedež zavarovalnice ali preko e-pošte pritozbe.si@generali.com. O pritožbi odloča pritožbena komisija zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji pritožbeni postopki pri zavarovalnici niso možni. Potrošniki imajo pravico dati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov – Mediacijskim centrom Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov: www.zav-zdruzenje.si.

V primeru sklenjenih zavarovanj preko spleta (interneta) je za reševanje takšnih potrošniških sporov na voljo tudi posebna EU platforma, ki se nahaja na naslovu https://ec.europa.eu/odr. Podrobnosti o pritožbenih postopkih in o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov so navedene tudi na www.g24.si/pritozbeni-postopki.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice je dostopno na spletni strani zavarovalnice GENERALI.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v GENERALI d.d.

V GENERALI zavarovalnici d.d. varstvu zasebnosti namenjamo posebno skrb, zato vam želimo v nadaljevanju na kratko pojasniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Naša celotna Informacija o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na www.generali.si/vop. Če želite, vam jo lahko dostavimo tudi v pisni obliki (naročilo preko telefonske številke 080 70 77 ali pri pooblaščenem zastopniku).

 

Obdelava vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdeluje GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov.

Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), lahko stopite v stik preko e-pošte na pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred njeno sklenitvijo. Poleg tega vaše osebne podatke v nekaterih primerih obdelujemo zato, ker to od nas zahteva zakon. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi naših ali tujih zakonitih interesov. V nekaterih primerih pa podlago za obdelavo predstavlja vaša privolitev.

Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem za izvajanje namenov, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu, pa tudi za druge namene, povezane z izvajanjem zavarovanj. Ti navadno izvirajo iz obveznosti, ki jih ima zavarovalnica na podlagi določil posebne zakonodaje. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za nekatere druge namene (npr. neposredno trženje in spremljanja zadovoljstva strank).

Po naših navodilih in v našem imenu vaše podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki za nas opravljajo določene storitve. Vaše podatke lahko posredujemo tudi drugim uporabnikom, če za to obstaja zakonita pravna podlaga.

V primerih, opisanih v naši Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, lahko v zvezi z vami prihaja tudi do avtomatiziranega odločanja, ki včasih vključuje tudi profiliranje. V tem primeru imate pravico, da avtomatizirano odločitev ponovno pretehta za to pristojna oseba v zavarovalnici, poleg tega pa lahko tudi izrazite svoje lastno stališče ter odločitvi nasprotujete.

Vaše podatke hranimo do izpolnitve namenov, za katere so bili zbrani, razen v primeru, ko daljše obdobje hrambe predpisuje zakon. Če so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, jih hranimo najdlje do vašega preklica.

Vaše osebne podatke praviloma obdelujemo znotraj EU in Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). V določenih primerih pa vaše podatke posredujemo tudi izven EU in EGP, pri čemer jamčimo, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajali sami in da bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

 

Neposredno trženje

Kot našo stranko vas bomo po različnih kanalih (npr. preko navadne ali e-pošte) občasno obveščali o naši ponudbi, ugodnostih in o naših dogodkih (»neposredno trženje«). Pri tem bomo poleg vaših kontaktnih podatkov uporabili tudi ozek nabor drugih podatkov (npr. vrsta sklenjenega zavarovanja, spol, starost) in vam tako predstavili le tiste ponudbe, ki za vas pridejo v poštev. Če boste za to podali privolitev, vas bomo o zgornjih vsebinah obveščali tudi na načine, za katere veljavni predpisi zahtevajo vašo privolitev za neposredno trženje.

Neposrednemu trženju lahko kadarkoli ugovarjate, in sicer tako, da nas o tem obvestite na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov ali sledite povezavi v vsakokrat prejetem sporočilu. Vaš ugovor bomo vselej spoštovali, dokler se ne boste odločili drugače.

 

Vaše pravice

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate vse ali nekatere od naslednjih pravic (odvisno od pravnega temelja, na katerem obdelujemo določene podatke): pravico do dostopa (vedno), pravico do popravka in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave (vedno), pravico do izbrisa (le, kadar podatke obdelujemo na temelju privolitve), pravico do prenosljivosti podatkov (kadar vaše podatke obdelujemo na temelju pogodbe, sklenjene z vami, ali na temelju vaše privolive) in pravico do ugovora (kadar vaše podatke obdelujemo na temelju zakonitega interesa). Zahtevo nam lahko pošljete na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov. Če menite, da je prišlo do kršitve varstva vaših osebnih podatkov ali vaših pravic, lahko vložite prijavo pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) ali pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (01) 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si.

Uporaba piškotkov na spletnem mestu g24.si

Da bi bila uporaba naše spletne strani lažja in bolj prijetna uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (vašo napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljajo se z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja in analize obiska ter za prilagajanje oglaševanja. Z njihovo pomočjo si vas spletno mesto "zapomni" za čas obiska (sejni piškotki) ali v primeru ponovnega obiska (persistenčni piškotki). Ko se naprava vrne ne spletno mesto, se podatki, shranjeni v piškotku, lahko posredujejo nazaj k spletnemu mestu.

Piškotke lahko nastavi spletno mesto, ki ste ga obiskali, lahko pa jih nastavijo druga zaupanja vredna spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete - npr. Youtube, Facebook, Google...

Več o tem si lahko preberete v razdelku Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov in na strani Piškotki.

Izdaja računa

GENERALI d.d. po opravljenem nakupu G24 zavarovanja na e-naslov zavarovalca pošlje račun v PDF formatu.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.g24.si (v nadaljevanju: Spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran, je GENERALI d.d.

Znaki Generali G24 in GENERALI, sta varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno (nekomercialno) rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.g24.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.g24.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno (nekomercialno ali domačo) rabo.

GENERALI d.d. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.g24.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost GENERALI d.d. za vse primere izključena. 

Omejitev odgovornosti

GENERALI d.d. se vedno trudi, da so podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar GENERALI d.d. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

GENERALI d.d. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

GENERALI d.d. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

GENERALI zavarovalnica d.d.