G24 Plovilo

Zavarovanje, ki poskrbi za zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila, ki je po zakonu obvezno zavarovanje in nudi zaščito pred škodo povzročeno tretjim osebam.

SPLETNA SKLENITEV

Kritja G24 Plovilo

Zavarovanje G24 Plovilo zagotavlja kritje odgovornosti lastnika in uporabnika vodnega plovila, ki je registrirano v slovenskem registru plovil, za škode povzročene tretjim osebam. Zagotavlja kritje za povzročeno materialno škodo in za osebno škodo, ki jo uporabnik plovila povzroči tretjim osebam, ki utrpijo posledice kot so telesne poškodbe, smrtni izid ali drugače prizadeto zdravje.

Pri G24 Plovilo lahko izberete ožje ali širše kritje odgovornosti:

Plovilo - Obvezno

Krije odškodninsko odgovornost vas ali katerega koli drugega uporabnika vašega plovila, če pri uporabi vašega plovila za namen, za katerega je vaše plovilo registrirano, pride do:

 • osebne škode (smrt, telesne poškodbe ali prizadeto zdravje) tretjih oseb
 • v teritorialnih vodah Slovenije ali Hrvaške.

Plovilo - Obvezno Plus

Krije odškodninsko odgovornost vas ali katerega koli drugega uporabnika vašega plovila, če pri uporabi vašega plovila za namen, za katerega je vaše plovilo registrirano, pride do:

 • osebne škode (smrt, telesne poškodbe ali prizadeto zdravje) in materialne škode (škode zaradi uničenja ali poškodovanja stvari) tretjih oseb ter v primeru plovbne pomorske nezgode, požara ali eksplozije tudi oseb na vašem plovilu,
 • v teritorialnih vodah Sredozemskega morja.

Za plovbo po tujih teritorialnih ali notranjih morskih vodah, morate pri izbiri zavarovanja odgovornosti lastnika oz. uporabnika plovila upoštevati tudi zakonsko določene minimalne zavarovalne vsote, ki veljajo v teh državah.

Zato smo našo ponudbo oblikovali preprosto tako, da vam glede na območje, kamor želite pluti, vedno ponudimo zakonsko skladne opcije zavarovanja s primernimi zavarovalnimi vsotami.

Takoj po sklenitvi zavarovanja G24 Plovilo, prejmete skupaj s polico tudi Potrdilo o zavarovanju / Certificate of Insurance, ki ga morate imeti vedno s seboj na plovilu. Če kot območje plovbe izberete tudi Italijo, pa boste dodatno prejmeli še Certificato di Assicurazione. Tako boste lahko nemoteno uživali v plovbi in morskih dogodivščinah.

 

  Obvezno Obvezno Plus
OBSEG KRITJA poškodbe tretjih oseb poškodbe tretjih oseb in stvari
OBMOČJE KRITJA SLOVENIJA / HRVAŠKA SREDOZEMSKO MORJE
ZAVAROVALNA VSOTA 237.300 € v Sloveniji* / 464.520 € na Hrvaškem* 800.000 € 1.500.000 € 3.000.000 €** 7.000.000 €***

*v skladu s slovensko in hrvaško zakonodajo         **v skladu z grško zakonodajo          ***v skladu z italijansko zakonodajo

Ne pozabite: Obvezno je kritje za morebitne poškodbe tretjih oseb in ustreza za plovbo po slovenskem in hrvaškem morju. Obvezno Plus pa je kritje za morebitne poškodbe tretjih oseb in stvari tretjih oseb in z različnimi zavarovalnimi vsotami ustreza za plovbo po sredozemskem morju/grškem/italijanskem morju.
 

Dodatni namen zavarovanja - povečana nevarnost

 • Pri zavarovanju jadrnice imate možnost izbrati tudi gospodarski namen uporabe. To razširitev kritja je potrebno izbrati, če nameravate jadrnico oddajati v najem ali jo uporabljati za drug gospodarski namen.  Lahko izberete tudi dodatni namen uporabe jadrnice, če se nameravate udeležiti tekmovanj rekreativno-potovalnih jadrnic (na primer regata Barcolana). 
 • Pri zavarovanju motornega čolna imate prav tako možnost izbrati gospodarski namen uporabe. To razširitev kritja je potrebno izbrati, če nameravate čoln oddajati v najem ali ga uporabljati za drug gospodarski namen. Lahko izberete tudi dodatni namen uporabe čolna, če se boste ukvarjali z vodnimi športi (smučanje na vodi, vleka objektov, vleka padal).

 

Ne pozabite tudi na kasko zavarovanje plovila

Kasko zavarovanje krije poškodbe na plovilu, ki se pripetijo med plovbo, v času mirovanja, med splavitvijo ali dvigovanjem na obalo ... Zavarovanje krije poškodbe na trupu plovila, obvezni opremi, pogonskem motorju ali dodatni opremi. Če potrebujete tudi kasko zavarovanje plovila, to preprosto označite med sklenitvijo zavarovanja G24 Plovilo in stopili bomo v kontakt z vami in skupaj oblikovali ponudbo in kasko zavarovanje skladno z vašimi željami in potrebami.

 

 

Katero kritje izbrati? Oglejte si zavarovanje G24 Plovilo v praksi

Za lažje razumevanje zavarovanja G24 Plovilo smo pripravili tabelo s situacijami, v katerih se lahko znajde lastnik plovila. Skozi praktične primere boste spoznali, katero kritje je naprimernejše za vaše potrebe. 

OGLEJTE SI PRIMERE V PRAKSI

Ugodnosti in prednosti ob sklenitvi G24 Plovilo

 • 10% popust pri spletni sklenitvi,
 • možnost plačila na 4 obroke,
 • zavarovanje velja 1 leto z avtomatsko obnovitvijo zavarovanja (predlog prejmete na svoj e-naslov 1 mesec pred potekom). 

Ocena izkušnje G24

G24 Plovilo

Sklenitev zavarovanja G24 Plovilo je preprosta

 1. KORAK:
  Najprej izberete plovilo (jadrnica, čoln, vodni skuter) in vnesete površino jader ali moč motorja v KW. Površino jader vnesete kot seštevek vseh jader na jadrnici, moč motorja pa kot seštevek vseh motorjev (notranjih in zunanjih) na čolnu. Nato izberete območje plovbe. Na voljo imate štiri možnosti, ki smo jih oblikovali preudarno glede na zakonske obveze na posameznih območjih in v želji, da vam glede na potrebe zagotovimo čim nižjo premijo vendar skladno z zakonskimi zahtevami v določenih državah. Izbirate med: Slovenija in Hrvaška / Slovenija, Hrvaška in Italija / Sredozemlje z Italijo / Sredozemlje brez Italije.
   
 2. KORAK:
  Pri Izbiri kritij in zavarovalnih vsot vam ponudimo opcije, ki so z skladne z vašo izbiro območja plovbe in skladne z zakonodajo, ki veljajo v teh območjih. Označite izbrano kombinacijo kritij Obvezno ali Obvezno Plus in zavarovalno vsoto, ki vam najbolj ustreza. Če ste za območje plovbe na prejšnjem koraku izbrali tudi Italijo, boste imeli na voljo samo eno opcijo zaradi zahtev italijanske zakonodaje. Nato izberete še namen uporabe plovila (osebni ali gospodarski) in morebitni dodatni namen.  V primeru, če se boste z jadrnico udeležili na primer Barcolane (izberete tekmovanja rekreativno-potovalnih jadrnic) ali se imate s čolnom namen ukvarjati z vodnimi športi (smučanje na vodi, vleko objektov na vodi ali padal…). Na koncu označite še ali želite prejeti ponudbo za KASKO zavarovanje plovila.
   
 3. KORAK:
  Tu je potrebno vnesti podatke zavarovancev. Če je plovilo kupljeno in še vedno v lastništvu leasinga ali finančne institucije to preprosto označite in izberite ustrezen leasing ali finančno institucijo. Nadaljujete. Če pa ste lastnik vi oziroma je plovilo v lastništvu večih oseb, jih je potrebno vnesti na tem koraku.

 4. KORAK:
  Tu vnesete podatke o zavarovalcu, torej osebi, ki sklepa in plača zavarovanje.

 5. KORAK:
  Povzetek vam prikaže vse podatke o zavarovanju, premijo ter vse ostale podatke, ki ste jih vnesli. Skrbno preglejte in če opazite kakšno napako, lahko to še vedno popravite. Nato nadaljujete na plačilo.

 6. KORAK:
  Tu izberete ali boste zavarovanje plačali v enkratnem znesku ali v 4 zaporednih obrokih. Nato izberete način plačila premije. Na voljo imate plačilo s plačilnimi karticami ali UPN. V primeru obročnega plačila je plačilo 1. obroka izvedeno z izbranim načinom plačila, za plačilo naslednjih 3 obrokov, pa je potreben trajnik.

ZAKLJUČEK: V nekaj minutah po plačilu prejmete na svoj e-naslov potrditev sklenitve vključno s polico in certifikatom. Če imate kakršne koli težave, smo vam na razpoloago preko klepeta, e-naslova info@g24.si in telefona 080 24 07  in kar najhitreje bomo uredili vse.

SPLETNI IZRAČUN

Pogosta vprašanja o zavarovanju G24 Plovilo

V primeru prodaje plovila je potrebno poskrbeti za prepis plovila na Upravi za pomorstvo oziroma v Vpisniku morskih čolnov. O morebitnih spremembah je treba obvestiti tudi zavarovalnico, kajti zavarovanje odgovornosti se ne prenaša na novega lastnika plovila. Na podlagi kopije police novega lastnika vodnega plovila lahko uveljavljate povračilo sorazmernega dela neizkoriščene premije, seveda če v zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenega odškodninskega zahtevka.

Zavarujete lahko jadrnico ali motorni čoln in vodni skuter, če je omenjeno plovilo registrirano v slovenski register plovil. Zavarovanje je obvezno za vsa plovila z močjo motorja, ki presega 3,7 kW. 

Pri registrski številki najprej izberete oznako pristanišča, kjer je čoln vpisan (KP, IZ, PI), v polje poleg pa vpišete samo številke (brez znakov). 

Označbo morskega čolna sestavljata dve črki iz imena pristanišča, v kateri je sedež uprave oziroma njene izpostave, pri kateri je čoln vpisan ter številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisnik morskih čolnov.

V označbi morskih čolnov vseh namembnosti je številka za črkama, razen pri ribiškem čolnu, kjer je zaporedje obratno.

Črke iz označbe morskega čolna v Republiki Sloveniji so:

KP – uprava, Koper,
IZ – uprava, izpostava Izola,
PI – uprava, izpostava Piran.

Premija za motorne čolne se obračuna glede na moč motorja, za jadrnice za glede na površino jader. V obeh primerih je pomembna tudi izbrana zavarovalna vsota in dodatni nameni uporabe plovila. 

Slovenski zakon o obveznih zavarovanjih v prometu navaja, da morajo biti vsa plovila z močjo motorja nad 3,7 kW, ki so vpisana v vpisnik morskih čolnov Uprave RS za pomorstvo, registrirana in zavarovana za škodo, ki jo lastniki ali upravljavci vodnega plovila lahko povzročijo tretjim osebam. 

Podobno obvezo predpisujeta tudi Hrvaška, Grčija in Italija

Grčija in Italija imata zakonsko predpisani minimalni zavarovalni vsoti, zato ju posebej omenjamo pri sklepanju zavarovanja G24 Plovilo.

Če nameravati pluti po grških vodah, morate tako nujno izbrati kritje s 3.000.000 € zavarovalne vsote, če se boste podali v italijanske vode je ustrezna zavarovalna vsota v višini 7.000.0000 €.

Ob sklenitvi zavarovanja z ustreznim kritjem boste prejeli tudi certifikat, ki dokazuje ustrezno zavarovanje za plutje v grških oz. italijanskih vodah, ki ga morate vedno imeti pri sebi na plovilu.