G24 MikroGO - mikro prevozna sredstva

Zavarovanje, ki nudi zaščito posameznikom ali celi družini ob uporabi mikro prevoznih sredstev kot so: kolo, kolo s prikolico, monokolo, skiro, rolka, e-kolo, e-skiro, e-rolka, e-segway in e- hoverboard, invalidski voziček in invalidski voziček na električni pogon.

Sklenite preko spleta

Z G24 MikroGO si lahko zagotovite naslednja kritja:

Odgovornost

Krije vašo odgovornost za škode, ki  jih povzročite tretjim osebam med vašo rekreativno uporabo kateregakoli mikro prevoznega sredstva na območju Evrope.

Nezgoda

Krije izplačilo zavarovalnine ne glede na kraj nezgode za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode, smrti zaradi nezgode, zlomov in izpahov ter izvedbo in plačilo stroškov storitve prehodne oskrbe na območju Slovenije. 

Asistenca

Zagotavlja pomoč ob nezgodi uporabnika mikro prevoznega sredstva in pomoč ob okvari / poškodbi / tatvini mikro prevoznega sredstva ali njegovih delov v Sloveniji in sosednjih državah.

Dodatna zaščita v tujini

Zagotavlja pomoč in krije zdravstvene in dodatne stroške uporabnika mikro prevoznega sredstva ob nezgodi pri uporabi mikro prevoznega sredstva na območju Evrope.

Ali je vaše mikro prevozno sredstvo tudi kolo? Potrebujete tudi kasko zavarovanje kolesa?

Kasko zavarovanje za kolo nudi dve kritji, in sicer splošni kasko in krajo. Splošni kasko krije poškodbe na kolesu, ki se pripetijo med kolesarjenjem, v času mirovanja, med prevažanjem kolesa. Zavarovanje krije poškodbe na ogrodju kolesa, obvezni opremi, pogonskem motorju (električnega kolesa) ali dodatni opremi. Kritje kraje kolesa pa je delno omejeno, saj je kritje podano le, če je bilo kolo v času tatvine v zaklenjenem prostoru (garaža, stanovanje…) ali v zaklenjenem vozilu.
Če potrebujete tudi kasko zavarovanje kolesa, to preprosto označite med sklenitvijo zavarovanja G24 MikroGO in stopili bomo v kontakt z vami in skupaj oblikovali ponudbo in kasko zavarovanje skladno z vašimi željami in potrebami. Ponudbo za kasko zavarovanje kolesa lahko naročite skupaj s katerim koli izbranim paketom G24 Kolesar - M, L ali XL.

 

Doplačilo za kolesarske spuste - downhill

Če se pri kolesarjenju ukvarjate tudi s kolesarskimi spusti, tako imenovanimi "downhill" to predstavlja večji rizik za morebitne poškodbe in zato znaša doplačilo 100 % premije izbranega paketa M, L ali XL. Le z doplačilom ste lahko brezskrbni tudi pri tej vrsti rekreacije. 

 

Kritja G24 MikroGO lahko izbirate v okviru paketov M, L in XL, ki so prilagojeni posamezniku ali celotni družini

M L XL
Odgovornost
Nezgoda
Asistenca
Dodatna zaščita v tujini

Paketi G24 MikroGO

Zavarovanje G24 MikroGO – Mikro prevozna sredstva lahko sklenete zase ali za celotno družino in velja pri uporabi kateregakoli prevoznega sredstva: kolo, kolo s prikolico in električno kolo, skiro in električni skiro, rolka in električna rolka, segway in hoverboard na električni pogon ali invalidski voziček in invalidski voziček na električni pogon. Zavarovanje velja le, če pri vožnji s svojim mikro prevoznim sredstvom uporabljate čelado.

Na voljo so trije paketi: M,L in XL. Preverite kritja, zavarovalne vsote, oglejte si pogoje, ki veljajo za zavarovanje in pretehtajte, kateri paket ustreza vašim potrebam.

KRITJA / PAKET M L XL
ODGOVORNOST  ZV ZV  ZV
Na osebah in stvareh (soudeležba 10% oz. min 100€ do max 900€) 60.000 € 60.000 € 60.000 €
NEZGODA IN POŠKODBE  ZV ZV ZV
Smrt zaradi nezgode 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Invalidnost zaradi nezgode s progresijo  15.000 € 15.000 € 20.000 €
Zlomi, izpahi zaradi nezgode 500 500 500
Prehodna oskrba zaradi nezgode (velja za vsa kritja, razen prehodne oskrbe) 200 ur / 8 prevozov 200 ur / 8 prevozov  200 ur / 8 prevozov
Območje kritja cel svet cel svet cel svet
ASISTENCA    ZV ZV
    1.200 €
600 € / dogodek, 2 dogodka / leto
2.000 € 
1.000 € / dogodek, 4 dogodki / leto
Asistenčne storitve 24/7 doma in v tujini  
Manjše popravilo mikro prevoznega sredstva na kraju dogodka   popravilo do 60 min,
stroški materiala do 50 €
popravilo do 60 min,
stroški materiala do 50 €
 Prevoz mikro prevoznega sredstva do najbližjega servisa ali na dom  
Stroški prevoza uporabnika mikro prevoznega sredstva     do 200 € do 300 €
Stroški prenočišča uporabnika mikro prevoznega sredstva     do 100 € / noč, max 3 noči
Stroški obiska svojcev poškodovane osebe, hospitalizirane v tujini    
Predujem za stroške (dodatno k ZV za Asistenco)   600 € 1.000 €
Območje kritja   Slovenija Slovenija in sosednje države 
(HR, IT, AUT, HUN)
DODATNA ZAŠČITA V TUJINI       ZV
      15.000 €
Asistenčne storitve 24/7 vse dni v letu    
Medicinska oskrba in obisk zdravnika    
Zdravljenje    
Zdravila in medicinski pripomočki    
Nujne zobozdravstvene storitve     do 100 €
Prevoz do najbližje klinike ali bolnišnice in nazaj    
Prevoz v domovino    
Prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu    
Spremstvo in prevoz mladoletne osebe    
Prevoz posmrtnih ostankov    
Območje kritja     Evropa
POSAMEZNIK (premija paketa z davkom) 23,13 € 38,21 € 59,00 €
DRUŽINA (premija paketa z davkom) 45,34 € 74,90 € 115,64 €

 

 

 

SKLENITE PREKO SPLETA

Ocena izkušnje G24

G24 MikroGo

Ko potrebujete pomoč, pokličite Asistenčni center Generali

Ko potrebujete asistenčne storitve iz zavarovanja G24 MikroGO (za kritji Asistenca in Dodatna zaščita v tujini), vedno najprej pokličite Asistenčni center Generali na telefonsko številko 080 88 48 ali iz tujine na: +386 5 66 28 500.

Svetovalci v našem centru vas bodo v najkrajšem času obvestili o nadaljnjih korakih, ki jih je potrebno storiti za vaš konkreten primer. Stroške klicev na asistenčni center iz tujine povrnemo po vrnitvi v domovino. Shranite si vse račune in dokazila o stroških, saj jih bo potrebno priložiti k prijavi škode po nesrečnem dogodku doma ali v tujini. 

Pokličite +386 5 66 28 500

Pogosta vprašanja o zavarovanju G24 MikroGO

Družina so osebe, ki so navedene na vaši polici in živijo z vami v skupnem gospodinjstvu ter ste med seboj v družinskem razmerju: to so lahko vaš zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in vaši otroci, pastorki, rejenci ali posvojenci do dopolnjenega 26. leta starosti.

V zavarovanje G24 MikroGO so vključena naslednja prevozna sredstva: 

  • kolo, kolo s prikolico in električno kolo.
  • skiro in električni skiro,
  • rolka in električna rolka,
  • segway in hoverboard na električni pogon ali
  • invalidski voziček in invalidski voziček na električni pogon.

G24 MikroGO nudi 4 sklope kritij: odgovornost voznika mikro prevoznega sredstva, nezgoda, asistenco ob nezgodi zavarovanca z mikro prevoznim sredstvom in ob okvari / poškodbi / tatvini mikro prevoznega sredstva ali njegovih delov ter dodatna zaščita uporabnika mikro prevoznega sredstva v tujini.

V naši ponudbi smo jih strnili v tri pakete: M, L in XL . Vsak paket je sestavljen iz posameznih sklopov kritij:

Kritja znotraj posameznega paketa so vnaprej določena in jih ni mogoče spreminjati.

 

Da, asistenca krije tudi manjša popravila na kraju samem. Kriti so stroški prihoda izvajalca popravil na kraj škodnega dogodka in stroški popravila vašega mikro prevoznega sredstva, če je to nevozno in ga je možno popraviti v roku 60 minut (npr. izpraznjena pnevmatika pri kolesu). Poleg stroškov popravila so kriti tudi stroški rezervnih delov in materiala do višine 50 €.

Bodite pozorni, asistenca v paketu L nudi asistenčne storitve v Sloveniji, kritje asistence v paketu XL pa je razširjeno še na sosednje države.

Da, vsak družinski član, ki je zapisan na polici, ima kritja s svojo zavarovalno vsoto skladno z izbranim paketom.

Kritja smrt zaradi nezgode, invalidnost s progesijo, zlomi in izpahi ter kritje prehodne oskrbe imajo določene zavarovalne vsote, ki veljajo za vsakega družinskega člana posebej. Za otroke do 14. leta starosti kritje Smrt zaradi nezgode ne velja.

Kasko zavarovanje lahko sklenete le za kolo ali e-kolo. V tem trenutku ga ni mogoče skleniti preko spleta, lahko pa pri sklepanju zavarovanja G24 MikroGO označite, da želite prejeti tudi ponudbo za kasko zavarovanje vašega kolesa. V tem primeru vas bomo kontaktirali, vam pripravil ponudbo in če vam bo ustrezala, vam bomo kar na daljavo tudi sklenili kasko zavarovanje kolesa.

Za kolesa je možnost pri kasko zavarovanju skleniti dve kritji:

  • splošni kasko z odbitno franšizo 4%;
  • kraja.

Pri delni kombinaciji »kraja« je kritje pri zavarovanju koles omejeno. To pomeni, da zavarovanje krije škodo samo v primeru, če je bilo kolo v času tatvine v zaklenjenem prostoru (garaža, stanovanje…) ali v zaklenjenem vozilu.

Pomembno: Zavarovanje NE krije škode, če je bilo kolo na vozilo pritrjeno s sistemom proti kraji!

Invalidnost s progresijo pomeni, da če skupni odstotek trajne invalidnosti znaša več kot 50%, za vsak odstotek invalidnosti nad 50% priznamo dvakratni odstotek zneska za izračun zavarovalnine. To pomeni: če skupni odstotek invalidnosti znaša 70%, izplačamo 50%+ (2 x 20%) = 90% zavarovalne vsote, določene za trajno invalidnost zaradi nezgode.