Smučarsko zavarovanje G24 Smučar

Zavarovanje poskrbi za plačilo stroškov iz primerov odgovornosti in nezgode za smučarje in deskarje na urejenih smučiščih.

SKLENITE NA SPLETU

Smučarsko zavarovanje G24 Smučar vam zagotovi:

Zavarovanje odgovornosti

Krijemo odgovornost za škode, ki jih na smučišču lahko povzročite tretjim osebam. To so lahko nenadne poškodbe oseb ali uničenje/poškodovanje stvari med smučanjem ali deskanjem, zaradi česar tretje osebe proti vam uveljavljajo odškodninski zahtevek. Zavarovalna vsota za kritje odgovornosti znaša 30.000 €.

Zavarovanje za trajno invalidnost

Krijemo trajno invalidnost v primeru, če zavarovanec zaradi posledic nezgode pri smučanju ali deskanju postane delni ali popoldni invalid. Izplačamo zavarovalnino - ustrezen % zavarovalne vsote, ki ustreza % trajne invalidosti. Zavarovalna vsota za trajno invalidnost zaradi nezgode znaša 10.000 €.

Nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Izplačamo dogovorjeno nadomestilo za največ 365 nočitev v bolnišnici, od vključno 4. dne hospitalizacije dalje. Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode znaša 3 €/dan.

Nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Izplačamo dogovorjeno nadomestilo od prvega do zadnjega dne bivanja v zdravilišču, do največ 30 dni. Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode znaša 3 €/dan.

Kaj storiti, če se pri smučanju poškodujete ali poškodujete nekoga drugega ali njegovo lastnino?

  • Ko se poškodujete na smučišču, najprej poskrbite za čim hitrejši obisk zdravnika.
  • Če je poškodovan še kdo drug, morate najprej poskrbeti za nujno zdravniško pomoč. 
  • Ne pozabite čim bolj natančno zapisati okoliščin nezgode, shraniti vse zdravniške izvide in podobno, saj jih boste potrebovali pri prijavi škode. 
  • Prijavo zavarovalnega primera lahko opravite preko portala e-škode Generali najpozneje v treh dneh po nezgodi ali takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.

Prijava zavarovalnega primera

Smučanje v Italiji - primer iz prakse

Že oktobra je Mateja načrtovala svoj smučarski dopust v Livignu v Italiji. Rezervirala je apartma in nestrpno čakala na zimsko dogodivščino decembra na ski openingu. 

Mateja si je pred smučanjem uredila tudi smučarsko zavarovanje G24 Smučar, saj nikoli ne veš kaj se lahko zgodi, smučanje pa je res hiter šport. Poleg tega je zavarovanje odgovornosti obvezno pri smučanju v Italiji. 

Končno je napočil čas dopusta in brzenja po belih strminah. Mateja se je na smučanje dobro fizično pripravila, poskrbela za svojo zimsko opremo in zaščito: čelado. Potem pa se je zgodilo kot strela z jasnega - Mateja in italjanski smučar Davide sta skoraj trčila, pri izogibanju trku pa je Mateja poškodovala njegove vrhunske smuči znamke Stockli. Sreča v nesreči je bila, da se pri tem nista poškodovala tudi sama. Italjanski smučar je vseeno zahteval povračilo za nakup novih smuči. 

Ker je imela Mateja sklenjeno zavarovanje G24 Smučar, je nastalo škodo, zmanjšano za njeno soudeležbo, poravnala zavarovalnica iz naslova kritja odgovornosti. Ob prijavi škodnega dogodka, je Mateja predložila obvezno smučarsko karto. 

 

SKLENITEV ZAVAROVANJA

Pogosta vprašanja o zavarovanju G24 Smučar

  • ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Krije odgovornost zavarovanca na smučanju za poškodovanje tretjih oseb ali njihovih stvari, če tretje osebe proti njemu uveljavljajo odškodninske zahtevke. Zavarovalna vsota je 30.000 € na dogodek in za vse dogodke v enem letu skupaj.

  • NEZGODNO ZAVAROVANJE
  1. Krije trajno invalidnost v primeru, če zavarovanec zaradi posledic nezgode pri smučanju ali deskanju postane delni ali popolni invalid. Izplačamo zavarovalnino – ustrezen odstotek zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti. Zavarovalna vsota za trajno invalidnost zaradi nezgode znaša 10.000 €.
  2. Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode v višini 3 €/dan. Izplačano je dogovorjeno nadomestilo za največ 365 nočitev v bolnišnici, od vključno 4. dne hospitalizacije dalje. 
  3. Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode v višini 3 €/dan. Izplačano je dogovorjeno nadomestilo od prvega do zadnjega dne bivanja v zdravilišču, do največ 30 dni.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe stare največ 75 let. Zavarovanje G24 Smučar namenjeno smučarjem in deskarjem na urejenih smučiščih.

Zavarovanje odgovornosti do tretjih odseb je od 1. 1. 2022 obvezno na smučiščih v Italiji. Zakon sicer ne predpisuje točne višine zavarovalne vsote, predpisuje pa obvezno uporabo čelade za mlajše od 18 let in prepoved smučanja za osebe pod vplivom alkohola. Več o tem si lahko preberete v našem članku.

Zavarovanje velja samo za smučanje in deskarje na urejenih smučiščih in poligonih (s kupljeno karto). 

Zavarovanec mora pri vsakem zavarovalnem primeru iz zavarovanja odgovornosti prispevati svojo soudeležbo (odbitno franšizo), ki znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 250 € na zavarovalni primer.

Čeprav je čelada na smučiščih obvezna le za otroke do 18. leta, je nujno potrebna tudi za zavarovance G24 Smučar. Namreč, če v času nezgode niste uporabljali predpisanih zaščitnih sredstev (čelade), vam bomo v primeru škode izplačali samo 75 % zavarovalnine, ki bi vam sicer pripadala.