Spoznajte kritja avto zavarovanja Generali G24

Izvedite vse podrobnosti o zavarovalnih kritjih in se prepričajte, katera zares potrebujete na svoji novi avto polici.

Zavarovalna kritja avto zavarovanja Generali G24

AO in AO-plus

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO zavarovanje) je po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu nujno za vozila, ki so udeležena v prometu. Če nameravate svoje vozilo registrirati, potrebujete  AO zavarovanje.  

Krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči s svojim ravnanjem v prometu drugim osebam. Zavarovanje vključuje kritje za škodo na stvareh (škodo na drugih vozilih, zgradbah, ipd.) do višine zavarovalne vsote, ki znaša 1.050.000 € in kritje za škodo na osebah do zavarovalne vsote, ki znaša 5.240.000 €.

Dodatno zavarovanje voznika AO-plus, ki povzroči nesrečo, zagotavlja pravico do zavarovalnine za lastne telesne poškodbe. Dodatna zaščita za te primere je potrebna takrat, ko potrebujete zavarovalnino tudi zase kot povzročitelja prometne nesreče z vašim avtom. Tega zavarovanje AO ne krije. Zavarovalna vsota za AO-plus znaša 51.000 €.

Naprej na izračun >

Kasko in delni kasko

Kritje kaska krije materialno škodo na vašem avtu, ki bi nastala zaradi prometne nesreče po krivdi voznika vašega vozila, zaradi poškodb na parkirišču, požara ali poškodb zaradi naravnih nesreč, zlonamernih dejanj ali kraje. To kritje je primerna izbira, če potrebujete zaščito pred visokimi stroški in si želite zagotoviti finančno varnost. 

Glede na svoje potrebe, zmožnosti in pogostosti uporabe vašega avta, načina vožnje ter drugih dejavnikov, sami izberete višino svoje soudeležbe (odbitne franšize) pri kasko škodi. Na voljo so franšize v višini: 100, 300, 600 in 900 €. Višjo soudeležbo kot izberete, nižja bo vaša kasko premija. Izbrana franšiza se plača za vsak zavarovalni primer.

S kritjem delni kasko si zagotovite kritje stroškov popravila vašega avta za izbrane poškodbe na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi trčenja v živali in zaradi poškodb na parkirišču. Delni kasko je super izbira, saj ne vpliva na izgubo bonusa, odbitna franšiza pa znaša le 50 €/škodo. Na voljo je v dveh paketih: L (vključuje: stekla, svetila, ogledala, nalet živali) in XL (vključuje paket L + poškodbe na parkirišču). Franšiza se plača za vsak zavarovalni primer oz. prijavljeno škodo.

Naprej na izračun >

Asistenca

Asistenca nudi v primeru okvare, poškodbe ali izginotja vašega avta 24-urno organizacijo in kritje stroškov asistenčnih storitev. Tako imate zagotovljene naslednje storitve:

  • pomoč na kraju okvare ali poškodbe vašega avta in nadomestni avto,
  • vleko oziroma prevoz vašega avta,
  • stroški prevoza in prenočišča potnikov,
  • dostavo: rezervnih oziroma nadomestnih delov, goriva ali rezervnih avtomobilskih ključev,
  • pomoč v primeru smrti zavarovanca v tujini.

Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša 2.000 €, omejitev vseh stroškov po tvoji polici v enem zavarovalnem letu pa 4.000 €, ne glede na starost vašega avta.

Naprej na izračun >

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v motornem vozilu je nezgodno zavarovanje za primer smrti ter linearne invalidnosti za vse osebe v vašem avtu - voznika in potnike. Kritje velja v primeru prometne nesreče ne glede na zdravstveno stanje in starost potnikov.

Zavarovalni vsoti nezgodnega zavarovanja:

  • za primer smrti: 20.000 €,
  • za primer invalidnosti: 40.000 €.

Za večjo varnost v primeru prometne nesreče in zagotovljeno zavarovalnino za vse osebe v vašem avtu izberite to kritje.

 

Naprej na izračun >

Pravna zaščita

Kritje pravne zaščite krije stroške obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo vašega avta (pri tem pa niso krite denarne kazni, izrečene v teh postopkih).  

Pravna zaščita krije tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo, ki jo uveljavljajo zavarovane osebe v zvezi s prometno nesrečo, kakor tudi stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe vašega avta.

Zavarovalna vsota znaša 2.100€/zavarovalni primer.

 

Naprej na izračun >

Dodatni kritji

Povečana nevarnost - voznik začetnik je dodatno kritje za voznika, ki ima manj kot 3 leta vozniških izkušenj, saj tak voznik predstavlja povečano nevarnost. Če doplačilo ni izbrano, nesrečo pa je povzročil voznik z manj kot 3 leti vozniških izkušenj, bomo od vas kot lastnika vašega avta uveljavljali povračilo v višini 20% plačane škode iz AO, pri kritjih kasko, delni kasko in AO-plus pa bomo izplačilo škode pred upoštevanjem soudeležbe zmanjšali še za navedeni odstotek. To doplačilo se obračuna na kritja AO, AO-plus, Kasko in Delni kasko.

Če voznik začetnik vozi in si sposoja več avtomobilov v družini, lahko namesto kritja povečana nevarnost - voznik začetnik izberete zavarovanje G24 Mladi voznik, ki je vezano na voznika in ne na vozilo. Tako je mladi voznik zavarovan v vseh avtomobilih, ki jih vozi, lastniki vozil pa na svojih policah ne potrebujejo doplačila za povećčano nevarnost voznika začetnika.

 

Dodatno kritje odkup prve škode je doplačilo pri kritjih avtomobilske odgovornosti in AO-plus. To pomeni, da v primeru prve škode iz AO ali AO-plus pri obnovi zavarovanja ne izgubite bonusa in se na ta način izognete višji premiji. Doplačilo je primerno za vse, ki potrebujete višjo finančno zaščito.

Naprej na izračun >

Zelena karta

Zelena karta je mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki jo je priporočljivo imeti na potovanjih v tujino, v določenih državah izven EU pa je še vedno obvezna in brez nje ne morete vstopiti v državo (potrebno jo je pokazati ob prestopu meje). 

V primeru prometne nesreče v tujini vam zelena karta olajša postopke in posledično tudi poravnavo morebitnih odškodninskih zahtevkov. Zeleno karto potrebujete, če pogosto potujete v tujino, predvsem v države, kjer je zelena karta obvezna: Albanija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Iran, Izrael, Maroko, Moldavija, Rusija, Tunizija, Turčija in Ukrajina. 

Naprej na izračun >