Dopolnilno zdravstveno zavarovanje G24 Zdravje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju razlike do polne cene zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimate, morate za večino zdravstvenih storitev doplačati sami.

SKLENITE PREKO SPLETA

Ugodnosti G24 Zdravje

ASISTENCA ZDRAVJE - STORITVE

Na brezplačni številki 080 81 10 vam pomagamo poiskati informacije o zdravnikih, postopkih naročanja, čakalnih dobah in uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu in iz zdravstvenih zavarovanj.

UGODNOSTI OB SKLENITVI

Ob spletni sklenitvi zavarovanja si lahko izberete eno izmed navedenih ugodnosti na sklepalniku G24 Zdravje. Pred izbiro ugodnosti si oglejte Pogoje o koriščenju ugodnosti G24 Zdravje

Ocena izkušnje G24

Zavarovanje G24 Zdravje

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje G24 Zdravje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je neločljivo vezano na obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov zdravstvenih storitev v celoti, razliko do celote krije dopolnilno zavarovanje G24 Zdravje. Ko sklenete zavarovanje G24 Zdravje, namesto vas poskrbimo za doplačilo zdravstvene storitve, ki bi jo drugače morali doplačati iz lastnega žepa. Če se vam pripeti recimo poškodba izven dela, le 70 % stroškov zdravljenja krije obvezno zdravstveno zavarovanje, 30 % stroškov pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Zakaj je dobro imeti tudi zavarovanje G24 Zdravje +?

G24 Zdravje + je nadstandardno zdravstveno zavarovanje, ki nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov pomoči na domu in prevozov v primeru poškodbe ali bolezni. 

G24 Zdravje + ključuje 4 kritja

 • G24 Pomoč, ki omogoča pomoč na domu za primer nezgode ali bolezni.
 • G24 Prevoz, ki zagotavlja prevoze k zdravniku, če se sami ne morete peljati.
 • G24 Kemoterapija, ki omogoča prevoz in spremstvo na kemoterapije ali obsevanja.
 • G24 OPP, kar pomeni "oprostitev plačila premije" G24 Zdravje v primeru nastanka vsaj 50 % invalidnosti.

Zavarovanje G24 Zdravje + se lahko sklene samo skupaj z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem G24 Zdravje

Spoznajte G24 Zdravje +

Informativni primer stroškov

Primeri doplačil za zdravstvene storitve, če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimate urejenega. Podatki v tabeli so iz decembra 2019.

ZDRAVSTVENA STORITEV DOPLAČILO, ČE NIMATE DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Zlom stegnenice 1.768,62 €
Odstranitev slepiča 854,83 €
Zamenjava kolka 1.630,63 €
Ultrazvok srca in ožilja 11,37 €
Dvotedenska terapija v zdravilišču 1.550,00 €

Vir: Interni podatki zavarovalnice

Pogosta vprašanja o G24 Zdravju

G24 Zdravje je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem krije stroške zdravstvenih storitev zavarovanca, kar določa Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije delež vrednosti zdravstvenih storitev, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. S sklenjenim zavarovanjem G24 Zdravje vam tako ni potrebno doplačati za storitve kot so na primer: 

 • zdravljenje večine bolezni in poškodb (razen najtežjih oblik obolenj)
 • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste, predpisana na recept, do priznane vrednosti;
 • vsi ne-nujni reševalni prevozi;
 • storitve nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču;
 • zdravstveni pripomočki;
 • ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki do priznane vrednosti;
 • zobno-protetični nadomestki do priznane vrednosti ...

Vse pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih storitev, torej v ambulantah, bolnišnicah, lekarnah in drugih ustanovah.

Dopolnilno zavarovanje G24 Zdravje lahko sklenete v nekaj minutah. Za sklenitev boste potrebovali osebne podatke in kartico zdravstvenega zavarovanja. Plačilo zavarovanja je možno s kreditno kartico ali prek UPN (plačilnega naloga). 

Osnovna spletna cena zavarovanja G24 Zdravje je objavljena na našem sklepalniku G24 Zdravje. Cena je lahko višja, če imate doplačilo za leta, ko niste bili zavarovani (+3% za vsako leto).

Po sklenitvi zavarovanja bomo preverili podatke o zavarovanosti za ugotavljanje morebitne čakalne dobe in doplačila na premijo. Če ugotovimo, da mora biti na polici določena čakalna doba ali na premijo obračunano doplačilo, vam bomo posredovali novo polico. Če se s popravki ne strinjate, lahko od pogodbe odstopite v 15 dneh od prejema nove police, sicer se šteje, da z njimi soglašate.

V skladu z evropsko Direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov – Insurance Distribution Directive (IDD) se za lažjo odločitev o sklenitvi zavarovalne pogodbe, pred sklenitvijo zavarovanja, seznanite z vsemi informacijami o glavnih značilnostih dopolnilnega zdravstvenih zavarovanj G24 Zdravje in G24 Zdravje +, ki so opisane v spodnjih dveh dokumentih. 

Kaj je čakalna doba?

Čakalna doba je 3-mesečno obdobje, ko plačuješ premijo, a nimaš kritja, ker tvoje zdravstveno zavarovanje ni bilo pravočasno urejeno (npr. v roku 30 dni od odpovedi zavarovanja pri trenutni zavarovalnici, ko dopolniš 26 let, zaključiš šolanje ali se zaposliš itd.). Najpogosteje se to zgodi za dve skupini oseb:

 • za vse, ki niso sklenili zavarovanja v roku 30 dni od dneva, ko so postali zavezanci za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev, kar obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno;
 • za vse, ki bi odpovedali dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenili v roku enega meseca.

Kdaj se zgodi doplačilo na osnovno premijo?

V primeru, da od 1. 1. 2006 dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo urejeno, a bi lahko oz. moralo biti, bo premija DZZ za vsako tako polno leto višja za 3 %. To doplačilo je zakonsko določeno, zato se mu ne moremo izogniti.

Mirovanje police

Med trajanjem zavarovanja se lahko zgodijo različne situacije, zaradi katerih se vaš status v obveznem zdravstvenem zavarovanju spremeni in zato lahko vaša polica za G24 Zdravje miruje, npr.:

 • odhod v tujino, kjer imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje (ste npr. tam zaposleni)
 • sprememba statusa študenta, ko se po pavzi znova vključite v aktivno šolanje in imate veljaven status študenta (do dopolnjenega 26. leta).
 • prestajanje zaporne kazni,  ipd.

V času mirovanja se plačevanje premije začasno prekine, a tudi pravic iz zavarovanja ne morete koristiti. V tem primeru nas morate pisno obvestiti in priložiti zahtevo z dokazili za upravičenost do mirovanja.

Prekinitev police G24 Zdravje

 • Če se med trajanjem zavarovanja odločite za odpoved G24 Zdravja, lahko to naredite po poteku enega leta od veljavnosti zavarovanja. Odpovedni rok je zakonsko določen in traja 3 mesece.
 • Če niste več zavezanec za doplačila, lahko prav tako zahtevate prekinitev police. Polica preneha tudi v primeru smrti.
 • Če premija ne bo redno plačana, lahko prekinemo vašo polico. V tem primeru lahko izterjamo neplačane premije s pripadajočimi obrestmi.

Pomembno je, da se zavedate, da od dneva prekinitve ni potrebno več plačevati premije, a s tem tudi doplačila za zdravstvene storitve niso več krita. Pri prekinitvi vaše police imamo pravico zahtevati plačilo premije do konca meseca, v katerem je nastopila prekinitev.

Odstop od police G24 Zdravje

Če se takoj po sklenitvi police G24 Zdravje premislite, lahko odstopite roku 14 dni od sklenitve. V tem primeru imamo pravico obdržati premijo za vsak dan, ko ste imeli veljavno kritje.