05.11.2020 | 3 min branja | Blog

Do specialista brez čakalne vrste

Dober zdravstveni sistem je tisti, kjer čakalne vrste ne obstajajo ali pa so kratke, zato da omogočijo pacientom dostopnost do zdravstvenih storitev. Če se pojavljajo težave z dostopnostjo, se čakalne vrste podaljšajo in posledično tudi morebitno napredujejo bolezenska stanja. Tako se hitro poslabša kakovost in uspešnost zdravstvene obravnave.

Beautiful smiling blond female doctor hold

Čakalne dobe za specialistično obravnavo so velik problem v Sloveniji

Dostopnost zdravstvenih storitev je lahko omejena iz različnih razlogov, zato nastajajo čakalne dobe. S to težavo se soočajo vsi primerljivi zdravstveni sistemi v Evropi. V Sloveniji so nujni primeri obravnavani v 24 urah (ob zdravniškem pregledu prejmejo napotnico s stopnjo nujnosti: nujno). Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki po pregledu pacienta oceni, kako nujno oseba potrebuje nadaljnji zdravniški pregled. Na napotnici je možno izbrati med stopnjami: nujno, zelo hitro, hitro in redno.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavniki pristojnih zbornic in združenj izvajalcev ter Ministrstvo za zdravje se za vsako tekoče leto dogovorijo za skupen obseg programov zdravstvenih storitev in določijo obseg potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni. Del vsebine teh dogovorov je namenjen tudi oblikovanju ukrepov in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob.

Čakalne dobe in stopnje nujnosti

Ali veste, kaj pomenijo stopnje nujnosti in kako hitro ste z določeno stopnjo nujnosti na vrsti pri zdravniku?

  • NUJNO: do zdravstvenih storitev ste upravičeni takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe.
  • ZELO HITRO: do zdravstvenih storitev ste upravičeni v 14 dneh od predložitve napotnice.
  • HITRO: do zdravstvenih storitev ste upravičeni v 3 mesecih od predložitve napotnice,
  • REDNO: do zdravstvenih storitev ste upravičeni v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Čakalne vrste pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev so različno dolge, zato zavarovancem svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo koliko časa bo potrebno čakati na pregled. To lahko storite s pomočjo podatkov na ZZZS o čakalnih dobah za posamezno storitev.

Z G24 Specialisti do pregleda pri specialistih brez čakalne dobe

Izvajalec zdravstvene dejavnosti v okviru programa, dogovorjenega z ZZZS, mora voditi čakalni seznam v skladu z veljavnimi predpisi in spoštovati vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob istočasnem spoštovanju strokovno upravičene prednosti oz. stopnje nujnosti, če zavarovanim osebam ne more nuditi storitev takoj.

Z urejenim zavarovanjem G24 Specialisti in napotnico za specialističen pregled, prideš do specialista najpogosteje že v 7* dneh. Postopek za koriščenje zavarovanja je enostaven:

  • pokličete Asistenco Zdravje na telefonsko številko 080 81 10 in svetovalcu zaupate kakšno napotnico ste prejeli od osebnega zdravnika.
  • Svetovalec preverij kateri specialist je najprimernejši glede na vsebino napotnice in uredi termin za specialističen pregled, diagnostično preiskavo, fizioterapijo, poseg ali operacijo.
  • Sledi obisk zdravnika specialista, diagnostika, zdravljenje, fizioterapija ali poseg oz. operacijo.

Vedno je na voljo tudi Drugo mnenje, ki pa ni omejeno le na zavarovanca, ampak velja tudi za njegove ožje družinske člane: partnerja, otroke (do 21 let) ali starše.

*Interni podatki zavarovalnice o dostopu do zdravstvenih storitev pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice.

Poleg kratke čakalne dobe za specialistično obravnavo ima zavarovanje G24 Specialisti še druge prednosti. Spoznaj vse in se prepričaj.