07.03.2023 | 6 min branja | Blog

Zavarovanje za električni skiro: ali ga potrebujete in zakaj?

Električni skiro postaja vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo v mestih in pomembna alternativa avtomobilom. Podatkov o tem, koliko Slovencev uporablja e-skiroje, ni. Da njihova uporaba raste, pa lahko sklepamo tudi glede na število nesreč, v katerih so udeleženi električni skiroji. V 2021 smo zabeležili 109 prometnih nesreč z e-skiroji, v letu 2022 pa je bilo takšnih nesreč po zadnjih dostopnih podatkih že več kot 200. Lani pa smo zabeležili tudi prvi smrtni žrtvi zaradi vožnje z e-skiroji.

skiro-g24-mikrogo.jpg

Kljub izjemni priljubljenosti e-skirojev v zadnjih letih in vse pogostejšim nesrečam med vožnjo z njimi EU še ni oblikovala enotnih smernic za njihovo uporabo. Tako se pravila razlikujejo od države do države. Če se odpravljate v tujino in imate namen uporabljati e-skiro, preverite lokalna pravila, da vas ne preseneti kazen po nepotrebnem. Področje e-skirojev, ki spadajo med lahka motorna vozila, pri nas ureja prenovljeni Zakon o pravilih cestnega prometa, ki je začel veljati avgusta 2021.

Nove oblike mobilnosti pa so sprožile tudi vprašanja glede odgovornosti, če gre kaj narobe – bodisi v primeru nesreče, poškodovanja ali kraje e-skiroja. V nadaljevanju preberite, ali potrebujete zavarovanje za vaš električni skiro.

Zavarovanje električnega skiroja: ali je obvezno?

Električne skiroje običajno dojemamo podobno kot navadno kolo. Gre za okretno in majhno prevozno sredstvo, s katerim se lahko hitro premikamo na krajših razdaljah, se izognemo prometnim zamaškom in ga lahko parkiramo praktično povsod. Čeprav gre za vozilo, ki ga poganja električni motor in lahko doseže visoke hitrosti, pa za zdaj registracija in zavarovanje električnega skiroja nista obvezni. Vendar pa tudi tu obstajajo izjeme.

Za navaden električni skiro (do 250 W nazivne moči, pri katerih najvišja hitrost ne presega 25 kilometrov na uro) ne potrebujete registracije in zavarovanja. Takšen električni skiro sme voziti oseba, starejša od 12 let, če ima kolesarsko izkaznico, sicer je najnižja starost za uporabo 14 let. Za mlajše od 18 let je pri vožnji z e-skirojem obvezna tudi uporaba čelade.

Električne skiroje s sedežem, ali takšne ki presežejo moč 250 W, ali pa presegajo hitrost 25 km/h, pa je treba registrirati. Takšna vozila se namreč avtomatsko uvrščajo med »mopede«, za katere veljajo drugačna pravila. Zanje boste potrebovali tudi ustrezno zavarovanje. Za vožnjo s takšnimi e-mopedi je obvezno vozniško dovoljenje kategorije AM, opravljen tehnični pregled in uporaba motoristične čelade (ne glede na starost).

Zakaj je pametno skleniti zavarovanje za e-skiro?

Čeprav zavarovanje navadnih električnih skirojev trenutno ni obvezno, se morate zavedati, da ste še vedno odgovorni za škodo, ki jo med vožnjo povzročite drugim. Zato je priporočljivo, da sklenete zavarovanje za primer škodne odgovornosti.

Z zavarovanjem se zaščitite pred finančnim udarcem, ki bi sledil morebitni nesreči, saj vam zavarovalnica krije vsaj del stroškov. Če zavarovanja nimate, pa breme nastale škode v celoti pade na vas.

Pri vožnji z e-skirojem po kolesarskih stezah in naseljih morate paziti na druge ranljivejše udeležence v prometu, to so predvsem kolesarji in pešci. V njihovi bližini upočasnite in jih pravočasno opozorite nase. E-skiroji so namreč zelo tihi in hitri, kar povečuje možnost, da jih bodo drugi udeleženci preslišali, posledično pa se lahko hitro zgodi nesreča, ki ima lahko zelo hude posledice.

Kakšne vrste zavarovanj so na voljo?

Z ustreznim zavarovanjem mikro prevoznih sredstev si lahko zagotovite kritje odgovornosti, nezgode in asistence ob nezgodi, okvari, poškodbi ali tatvini vašega mikro prevoznega sredstva ter si zagotovite tudi dodatno zaščito v tujini. Zavarovanje G24 MikroGO vam zagotavlja pomoč in krije zdravstvene in dodatne stroške uporabnika mikro prevoznega sredstva ob nezgodi pri uporabi mikro prevoznega sredstva na območju Evrope.

Zelo prav vam lahko pride tudi, če se zgodi, da se vam na poti vaš e-skiro pokvari ali poškoduje. Zavarovanje G24 MikroGO omogoča tudi kritje asistence (v paketih L in XL), ki krije tudi manjša popravila na kraju samem.

Svoj e-skiro pa lahko zavarujete tudi za primer kraje v sklopu domskega zavarovanja PaketDom. To vam namreč omogoča, da zavarujete vaš dom in premičnine v njem. Če vam torej tatovi med vlomom v dom ukradejo e-skiro, vam bo zavarovalnica krila del stroškov.

Kaj pravi slovenska zakonodaja o e-skirojih?

Vlada je e-skiroje v zakonodajo vključila šele z zadnjimi spremembami Zakona o pravilih cestnega prometa, ki so začele veljati avgusta 2021. Pred tem je bila njihova uporaba v t.i. sivi coni. Z novo zakonodajo so določili tudi predpise za uporabo teh vozil. Poleg že prej omenjene starostne omejitve in obveznosti glede čelade, za e-skiroje veljajo naslednja pravila:

  • Vožnja je dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, je dovoljena vožnja ob desnem robu smernega vozišča v naselju, a le tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h.
  • Z njimi se ni dovoljeno voziti po pločniku, na območju za pešce pa ne smejo presegati hitrosti pešcev.
  • Ne smejo presegati hitrosti 25 km/h.
  • Vozi ga lahko le ena oseba, ki na njem ne sme prevažati drugih oseb ali predmetov, ki ovirajo voznika.
  • Parkiran mora biti tako, da ne ovira prometa.
  • Med vožnjo je prepovedana uporaba slušalk ali mobilnega telefona.
  • Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je obvezna sprednja bela luč, na zadnji strani pa rdeča. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Za kršitve predpisov s področja lahkih motornih vozil, kamor se uvrščajo e-skiroji, so predvidene denarne kazni. S 40 evri globe se kaznuje kršitve glede napačne uporabe in (pomanjkljive) opreme. Če voznik e-skiroja na območju za pešce ogroža varnost pešcev, je zagrožena globa v višini 80 evrov. Uporaba slušalk ali telefona ter neuporaba čelade pri majših od 18. let med vožnjo z e-skirojem se kaznuje z globo 120 evrov. Za uporabo e-skiroja, ki presega hitrost 25 km/h, pa je zagrožena globa v višini 250 evrov.

Spoznajte zavarovanje mikro prevoznih sredstev G24 MikroGO