18.01.2022 | 6 min branja | Blog

Vse, kar morate vedeti o avtomobilskem zavarovanju

Da greste z avtomobilom lahko na cesto, morate obvezno imeti veljavno avtomobilsko zavarovanje. Če je vaš avtomobil udeležen v nesreči, tudi če je ta manjša, vas lahko namreč popravilo stane vse od nekaj sto do več tisoč evrov. Z avto zavarovanjem se finančno zaščitite, tako da vam primeru nesreče ni treba plačati popravila škode na vašem avtomobilu ali tujem vozilu oziroma premoženju. Avtomobilsko zavarovanje lahko krije tudi stroške za zdravljenje poškodb, ki nastanejo pri tem, vključno s stroški hospitalizacije. 

Ker je na voljo toliko različnih možnosti kritij, se je včasih težko odločiti, katero avtomobilsko kritje je najprimernejše za vas. V nadaljevanju preberite odgovore na najpogostejša vprašanja o avto zavarovanju.

Zakaj potrebujete avtomobilsko zavarovanje?

Če imate avtomobil, morate obvezno imeti sklenjeno veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za kritje materialne in nematerialne škode, ki jo povzročite tretjim osebam in njihovemu premoženju. 

Če nameravate z avtomobilom potovati tudi v tujino, še posebej v določene države, je ob sklenitvi zavarovanja priporočljivo izbrati tudi zeleno karto, ki zagotavlja zavarovalno kritje v obsegu, kot ga določa zakonodaja posamezne države.

Če vaš avto vozi tudi mladi voznik, ki še nima 3 leta vozniških izkušenj, je priporočljivo urediti tudi doplačilo za mladega voznika, saj tako zavarovalnica morebitne povzročene škode krije v celoti. V nasprotnem primeru sami doplačate 20 % ocenjene škode. 

Kaj krije avtomobilsko zavarovanje?

Vaše kritje je odvisno od zavarovanj, ki jih sklenete – ta lahko sklenete le minimalno kritje AO (za škodo, ki jo povzročite drugim udeležencem v prometu), pa vse do kasko in ostalih dodatnih kritij, ki ponujajo zaščito v različnih situacijah v katerih se lahko znajdete. 

 

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti. To kritje je zakonsko zahtevani minimum in krije samo škodo, ki nastane tretji osebi – tujemu vozilu, lastnini ali drugi osebi (vključno s smrtjo ali poškodbo) – in vključuje tudi morebitne pravne in odškodninske stroške. Ta polica pa ne krije stroškov popravila ali zamenjave vašega avtomobila. 

AO-plus. To zavarovanje krije tudi stroške za poškodbe, ki jih utrpi voznik, ki je povzročil prometno nesrečo z vašim avtom, česar osnovno zavarovanje avtomobilske odgovornosti ne vključuje.

Kasko. To je najvišja stopnja varnosti za vaše vozilo in krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja vašega avta, ki nastane neodvisno od voznikove volje zaradi pojavov, kot so toča, poplava, kraja, potres in podobno. Med drugim vključuje tudi kritje stekel, stvari v vašem avtomobilu in uporabo nadomestnega vozila, ko je vaše na popravilu. Vse police kasko zavarovanja niso enake, zato pozorno preberite celotno polico.

Delni kasko. Ta omogoča dodatna omejena kritja proti določenim tveganjem, ki jim je vaš avto bolj izpostavljen, kot na primer poškodbe zaradi trka v žival, poškodbe stekel, svetil in ogledal ter poškodbe na parkirišču. 

Nezgodno zavarovanje oseb. To zavarovanje velja za voznika in potnike v motornem vozilu in krije primere smrti ter linearne invalidnosti za vse osebe v vašem avtu. Kritje velja v primeru prometne nesreče ne glede na zdravstveno stanje in starost potnikov. 

Zavarovanje pravne zaščite. Kritje pravne zaščite krije stroške obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo vašega avta (pri tem pa niso krite denarne kazni, izrečene v teh postopkih). Pravna zaščita krije tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo, ki jo uveljavljajo zavarovane osebe v zvezi s prometno nesrečo, kakor tudi stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe vašega avta.

Avtomobilska asistenca. Ta nudi v primeru okvare, poškodbe ali izginotja vašega avta 24-urno organizacijo in kritje stroškov asistenčnih storitev. Tako imate zagotovljene storitve kot so: 

 • pomoč na kraju okvare ali poškodbe vašega avta in nadomestni avto,
 • vleko oziroma prevoz vašega avta,
 • stroški prevoza in prenočišča potnikov,
 • dostavo: rezervnih oziroma nadomestnih delov, goriva ali rezervnih avtomobilskih ključev,
 • pomoč v primeru smrti zavarovanca v tujini.

Česa avtomobilska zavarovanja ne krijejo?

Kateri primeri so izvzeti iz kritja, je odvisno od vaše zavarovalne police. To je lahko denimo kraja avtomobila, če je prižgano in odklenjeno na javni površini, poškodba ali izguba vozila zaradi vojne ali terorizma, ali pa namerna škoda, ki ste jo povzročili vi, ali drugi, ki so vključeni v vašo polico. 

 

Posamezne police avtomobilskega zavarovanja se zelo razlikujejo od države do države in celo znotraj ene države. Cena je odvisna tudi od tega, kako izkušen je voznik in kakšno tveganje predstavlja. Tukaj je nekaj dejavnikov tveganja, ki jih je zavarovalnica lahko upošteva: 

 • kraj bivanja;
 • vrsta dela, ki ga opravljate;
 • starost voznika;
 • tip avtomobila, ki ga vozite;
 • povprečna kilometrina, ki jo opravite na leto;
 • zgodovina vaših zavarovalnih zahtevkov;
 • kje parkirate avto čez noč; 
 • ali imate v vozilu nameščen alarmni sistem.

Zavarovalnice na podlagi statističnih podatkov, ki jih zbirajo, določijo, koliko bo stalo vaše kritje. Večje, kot je ocenjeno tveganje, dražja bo vaša zavarovalna premija.

Premija je odvisna tudi od premijskega razreda voznika (bonus), starosti voznika, vrednosti avtomobila, moči motorja, dodatne opreme in želenih dodatnih kritij. Tako je lahko cena zavarovanja za enak avtomobil zelo različna, od nekaj več kot 100 evrov za osnovno avtomobilsko zavarovanje do 1000 evrov ali več za kasko zavarovanje.

V večini držav mlajšim voznikom pripisujejo večje tveganje. Tudi v Sloveniji zavarovalnice mladim voznikom zaračunajo več kot izkušenim. 

Kaj potrebujete za sklenitev avtomobilskega zavarovanja?

Za sklenitev avtomobilskega zavarovanja boste potrebovali prometno dovoljenje, ki vsebuje podatke o vozilu (model, tip, letnik, leto prve registracije). Povsem enostavno lahko hitri izračun avtomobilskega zavarovanja opravite preko spleta. Vnesete le registrsko številko in nekaj dodatnih podatkov, izberete želena kritja in že pridobite ceno za avto zavarovanje

Ali ste upravičeni do kakšnih popustov pri avtomobilskem zavarovanju?

Večina zavarovalnic svojim strankam vsako leto dodeli dodaten popust pri avto zavarovanju, če v minulem letu niso vložile nobenega škodnega zahtevka. Gre za tako imenovani bonus, zavarovanec pa je na podlagi števila let, ko ima sklenjeno zavarovanje, uvrščen v premijski razred. Z vsakim letom, ko voznik ne vloži nobenega škodnega zahtevka, se mu popust poveča. Če uveljavljate škodo, pa lahko bonus izgubite oz. nazadujete za nekaj premijskih razredov.

Ali vas avtomobilsko zavarovanje krije tudi med vožnjo v drugih državah?

Vaše obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti je veljavno tudi, ko potujete ali začasno bivate v drugi državi EU. Tako imenovana zelena karta oziroma po novem enostranska belo-črna karta za zavarovanje motornega vozila vam olajša vložitev škodnega zahtevka v primeru nesreče. 

Druge vrste kritja za vas in vaše avto so odvisne od vaše zavarovalne police, zato jo pred potovanjem vedno pozorno preberite.

Ali vas zavarovalna polica krije tudi med vožnjo avtomobila, ki ni v vaši lasti?

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je vezano na vozilo in ne na lastnika. Če torej vozite vozilo, ki ni v vaši lasti, se bo škoda ob morebitni prometni nesreči izplačala iz zavarovalne police, ki je vezana na to vozilo. Vendar pa denimo pri najemu vozila veljajo druga pravila, če avtomobil ni izposojen na vaše ime, ali če niste navedeni kot dodaten voznik. Preverite, kaj piše v najemni pogodbi, saj lahko gre v tem primeru za kršitev najemne pogodbe, posledično bi v primeru prometne nesreče škodo morali kriti sami. 

Ali zavarovalna polica velja tudi v primeru, ko nekdo drug vozi vaš avto?

Da, če družinskemu članu ali prijatelju posodite avtomobil, bo v primeru prometne nesreče zavarovalnica krila morebitno škodo. Za avtomobilska zavarovanja namreč velja, da ni razlik med lastnikom vozila in osebo, ki vozilo upravlja z dovoljenjem lastnika. Mladi vozniki pa lahko sklenejo tudi samostojno zavarovalno polico, s katero lahko vozijo katerikoli osebni avtomobil, lastnikom teh vozil pa v primeru nesreče ne bo treba doplačati deleža škode. 

Kaj morate storiti v primeru nesreče?

Če je v prometni nesreči udeleženo še drugo vozilo, morate z voznikom izmenjati podatke, med drugim podatke o avto zavarovanju, registrsko številko, znamko in tip avtomobila in tudi vse kontaktne podatke. V vsakem primeru morate o nesreči čim prej obvestiti vašo zavarovalnico. Če so v nesreči poškodovane tudi osebe ali je nastala večja materialna škoda, morate obvestiti tudi policijo. Vedno izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči, saj vam lahko prihrani cel kup nevšečnosti. 

Za vsak škodni zahtevek, ki ga uveljavljate iz kasko zavarovanja zaradi nesreče, poškodbe ali kraje vašega vozila, boste morali plačati dogovorjeno odbitno franšizo. Znesek je odvisen od izbranega kasko kritja iz vaše zavarovalne police. Nekateri povečajo svojo odbitno franšizo, zato da si znižajo stroške letne premije (vendar morajo nato nositi več stroškov, če vložijo škodni zahtevek).